All Over Press/Ismo Pekkarinen

Varsinais-Suomen TE-toimiston ilmoitus siitä, ettei työllisyyspoliittisia avustuksia myönnetä enää ensi vuodeksi, on tyrmistyttänyt pitkäaikaistyöttömien työllistymisen parissa työskentelevät yhdistykset Turun suunnalla.

– Meidän kohdalla se tarkoittaa sitä, että kaikki toiminnot lyödään alas, sanoo toiminnanjohtaja Sanna Voutilainen Lounais-Suomen Martoista.

Hän sanoo, että heti kesälomien jälkeen heidän täytyy alkaa harkita asiakassuhteiden purkua ja työntekijöiden irtisanomisajat lähtevät käytiin.

– Ja kun on kertaalleen lopetettu, niin ei meillä kyllä ole resursseja niitä enää lähteä uudelleen rakentamaan, hän lisää.

Samaa sanoo Turun seudun työttömien työllistämisprojektin päällikkö Teija Leppämäki.

– Ihmiset eivät jää odottamaan epätietoisuuteen, vaan alkavat etsiä uusia työpaikkoja. Organisaatiot hajoavat, osaajat lähtevät pois, hän harmittelee.

ILMOITUS

Typo-hankkeissa on kyse vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaamisesta kohti avoimia työmarkkinoita.

Seuraukset mittavat

Työttömien yhdistyksen hanke on työllistänyt tänä vuonna tähän mennessä 70 pitkäaikaistyötöntä. Työtehtävät ovat moninaisia toimistotehtävistä puhtaanapitoon ja ruokalatoimintaan. Koko vuoden tavoite on työllistää 120.

Martoilla puolestaan on hanketukipäätöksessä tavoitteena yhteensä 160 heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevan valmennus ja työelämään takaisin saaminen Turussa ja Salossa. Heillä työtehtävät ovat vanhusten arkiapua ja iltapäiväkerhotoimintaa.

TE-toimiston ilmoitus tarkoittaakin Voutilaisen mukaan myös ikäviä kerrannaisvaikutuksia kunnille ja vanhuksille.

– Meidän palvelun avulla vanhukset ovat pystyneet asumaan kotona. Nyt sitten myös tämä palvelu loppuu, hän sanoo.

Kaikkiaan TE-toimisto on myöntänyt runsaalle tusinalle toimijalle työvoimapoliittista (typo) hankeavustusta Varsinais-Suomessa. Pitkäaikaistyöttömiä hankkeilla tavoitetaan parhaimmillaan lähes 2000. Ohjaajia kussakin hankkeessa on noin 2 – 3.

Typo lakkaa

Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson kertoo, että toimisto päätti lähettää yhdistyksille tiedon siitä, mihin suuntaan se ”todennäköisesti on menossa” eli että typo-avustuksia ei myönnetä enää ensi vuodelle.

– Näin kaikki pystyvät varautumaan tulevaan, hän sanoo.

Tämän ennakkotiedon taustalla on kaksi asiaa. Toisaalta työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus, jonka mukaan vuoden 2019 hankepäätöksissä rahoituspäätökset olisivat työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeen mukaisesti voineet ulottua enintään 31. elokuuta 2019 saakka.

– Typo-rahoitusmuoto lakkaa olemasta, koska se ei ole maakuntauudistuksen lainsäädäntöehdotuksessa rahoitusmuotona, Henrichson selvittää ohjeistusta.

Toisekseen rahoituspäätökset asiassa ovat Varsinais-Suomessa olleet kaksivuotisia, ja nyt heillä on menossa rahoituksen toinen vuosi. Toimisto ei siis voisi tehdä ensi vuodelle jatkopäätöksiä vaan sen tulisi toteuttaa uusi hakukierros. Siihen ei nyt siis Henrichsonin mukaan haluta lähteä.

Organisaatiot hajoavat, osaajat lähtevät pois.

– Käytännössä uusien hankkeiden todellinen toiminta-aika tulisi olemaan erittäin lyhyt, koska joudumme kilpailuttamaan kaikki uudet hankkeet ja uusien asiakkaiden ohjaaminen hankkeisiin vie aikaa, Henrichson selvittää syitä, miksi he eivät käynnistä uutta hakua.

Hankintamenettely tulossa

Palkkatukipäätöksiä ja työkokeilijoita on TE-toimistosta saativissa kuitenkin myös ensi vuonna. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen hoitamista varten Varsinais-Suomessa aiotaankin Henrichsonin mukaan käynnistää uusi hankintamenettely.

– Siihen myös kolmas sektori pystyisi osallistumaan tarjoajana yksityisen ohella. Näistä valittaisiin parhaat tuottajat, ja näin voitaisiin toimia koko ensi vuosi, hän sanoo.

Kilpailutus olisi syksyllä. Sen kriteerit ja maksatuksen periaatteet ynnä muut ovat vielä auki.

Voutilainen Martoista yllättyy, kun hän kuulee kilpailutuksesta.

– Toki hienoa, jos tämmöistä tulossa, mutta hyvä olisi, että mekin siitä kuultaisiin, hän sanoo. TE-toimiston sähköpostiviestissä ei tästä asiasta mainittu sanallakaan.

Martat ovat Voutilaisen mukaan varautuneet palvelujen tuottamiseen kilpailutuksen kautta, jos kasvupalvelut tulevat.

– Mutta vasta 2019 jälkeen. Uusi aikataulu on melko erikoinen, hän sanoo.

Tulkintaeroja

Uudenmaan TE-toimistossa, toisin kuin Varsinais-Suomessa, TEM:n asettama aikaraja ei ole johtanut typo-avustuksista luopumiseen ensi vuonna.

– Loppuvuodesta on meillä tulossa ihan normaali yleinen haku, mutta tarkkaan katsotaan uudet hankkeet, koska toiminta-aika jää kovin pieneksi, kertoo toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.

Niin Ukkonen kuin Henrichsonkin selvittävät ministeriön antamaa aikarajaa maakuntauudistukseen siirtymisellä.

Keha-keskuksen maksatusjohtaja Pauliina Smolander korjaa tämän näkemyksen.

– Ohjeen tavoitteena on parantaa määrärahojen seurantaa ja momenttien käyttöastetta työllisyyden edistämiseksi. Ohjeen perusteena ei ole mahdollisesti eteen tuleva maakunta- ja soteuudistus, hän sanoo.

Keha on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.