Matti Ylönen, selfie

Matti Ylönen

Syntynyt vuonna 1980, kirjoittanut useita tietokirjoja.

Tutkija Matti Ylönen, väittelit viime viikon perjantaina. Mitä aihetta väitöskirjasi käsittelee?

– Käsittelen maailmanpolitiikan alan väitöskirjassani eri näkökulmista yritysten verosuunnittelun politiikkaa ja yrityksiä säädellä yhtiöiden kansainvälistä verosuunnittelua. Lisäksi yhtiövallan ja yhtiöiden verosuunnittelun tutkimuksen historiaa 1900-luvun alusta nykypäivään. 

Miten väitöskirjan aihe aikoinaan valikoitui?

– Olen seurannut veroparatiiseihin liittyviä teemoja noin 15 vuoden ajan vaihtelevalla aktiivisuudella eri rooleissa. Mahdollisia väitöskirja-aiheita haarukoidessani päädyin takaisin tämän teeman pariin osittain siksi, että koin ettei aihetta ollut kasvavasta kansainvälisestä huomiosta huolimatta tutkittu tarpeeksi. Lisäksi koko 2010-luvun ajan veroparatiisitalous ja sen sääntely on ollut nopeassa murroksessa, mikä itselleni lisää aiheen kiinnostavuutta.

Kuinka pitkä prosessi oli?

– Täyspäiväisesti tein väitöskirjaa vuodet 2014–2017, eli neljän vuoden ajan. Toisaalta alan tuntemusta olen kartuttanut jo 2000-luvun alkupuolelta saakka. Lisäksi myös muita aiheita kuten konsulttidemokratiaa sekä Euroopan velkakriisiä käsitelleet kirjahankkeeni ovat tuoneet tietoa ja osaamista, josta on ollut paljon hyötyä väitöskirjaa kirjoittaessa.

ILMOITUS

Tuliko tutkimustyön aikana yllätyksiä vastaan?

– Ehkä isoin yllätys oli se, miten laajalti veroparatiiseihin ja yhtiöiden verosuunnitteluun liittyviä kysymyksiä on käsitelty eri kansainvälisissä järjestöissä ja eri tieteenaloilla jo vuosikymmeniä ennen tuoreinta talouden globalisaation aikakautta.

– Esimerkiksi YK:n piirissä tuotettiin 1970-luvulla hyvin pitkälle kehittynyttä analyysiä keskeisimmistä ongelmista ja niiden ratkaisumalleista, ja monelta osin tuolloin tehdyt havainnot pätevät yhä. Lisäksi tutkimusta tehdessä heräsin siihen, miten monin eri tavoin eri kansainvälisen talouden hallinnan alueet vaikuttavat toisiinsa. Emme voi tehdä vain verotuksen sääntelyä.

Ollaanko aggressiivisen verosuunnittelun torjunnassa menossa parempaan suuntaan?

– Monet sellaiset aloitteet ovat menneet eteenpäin, mitkä 15 vuotta sitten leimattiin Suomessakin täysin haihatteluksi. Esimerkkinä yritysten maakohtainen vero- ja talousraportointi. Samaan aikaan tämä ja moni muu aloite on toteutunut vain osittain, ja mitkään saavutetut edistysaskeleet eivät automaattisesti ole pysyviä, ellei niistä puhuta ja ellei niitä koeta poliittisesti merkityksellisiksi.

Miltä tuntui käydä hankkimassa tohtorinhattu?

– Hattuna toimii ainakin toistaiseksi vanha lippikseni, mutta olihan se hauskaa saada pitkään työn alla ollut projekti maaliin!

Matti Ylönen

Syntynyt vuonna 1980, kirjoittanut useita tietokirjoja.