Lehtikuva/Janne Raassina Osuuskunta Lumimuutos

Suomen historian suurin yksityismaita koskeva ennallistamisohjelma käynnistyy.

Euroopan investointipankki, Osuuskunta Lumimuutos ja hollantilainen Rewilding Europe käynnistävät Suomessa laajan suo- ja metsäluonnon ennallistamisohjelman.

Ohjelman ensimmäinen pilottikohde on Pohjois-Karjalassa. Vuoden 2018 muut kohteet sijaitsevat Saamelaisalueella, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus ennallistaa satoja hehtaareja luonnonarvojaan menettäneitä soita ja metsiä. Näiden kohteiden annetaan kehittyä uusiksi hiilinieluiksi. 2020-luvulle mennessä tavoitteena on saada kymmeniä tuhansia hehtaareja ennallistettavia alueita toiminnan piiriin.

Uusi soiden ja metsien ennallistamisohjelmaa yksityiskohtineen esiteltiin torstaina Helsingissä.

Uusia keinoja tarvitaan hiilinielujen lisäämiseen

ILMOITUS

Ohjelma keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen, luonnon monimuotoisuuden vajeen pysäyttämiseen sekä valuma-aluepohjaisen vesiensuojelun edistämiseen.

– Tarvitsemme Suomessa uusia konkreettisia ja kustannustehokkaita keinoja hiilinielujen lisäämiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, sanoo dosentti Tero Mustonen, ohjelman kansallinen tiedevastaava ja hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n kuudennen raportin pääkirjoittaja.

Mustonen muistuttaa, että aloite tuo myös työllisyyttä ja tukee kylien virkistys- ja elinkeinotoimintaa ohjelman kohdealueilla.

– Vastaavaa ei Suomessa ole tällä tavalla aiemmin tehty. Kyseessä on merkittävä käänne parempaan Suomen luonnolle ja ilmastonmuutostyölle, hän toteaa.

1,2 miljoonaa piloteille

Vuosille 2018 – 2023 ohjelmassa on varattu 1,2 miljoonaa euroa ennakkoon valituille pilottikohteille. Ohjelmassa Euroopan investointipankki myöntää lainan Lumimuutokselle, joka ostaa ja ennallistaa luontoarvonsa menettäneitä alueita asiantuntijaosaamisensa voimin. Vuoden 2018 budjetti on 275 000 euroa. Ohjelmaa tukee myös Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Tavoitteena ennallistaa kymmeniä tuhansia hehtaareja metsiä ja soita.

Ohjelman toimenpiteet toteutetaan edistäen paikallista työllisyyttä, kulttuuriperintöä ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia. Se sisältää myös aloitteita Suomen saamelaisalueella, jossa ohjelmaa toteutetaan alkuperäiskansatietoa, -oikeuksia, kulttuuriperintöä, perinteistä maankäyttöä ja elinkeinoja tukien.

Arktisen luonnon kohteilla saamelaisalueella tilanne on erityinen. Siellä ennallistetaan jo hakattuja metsiä kolttasaamelaisten perinteiselle tiedolle, elinkeinoille, oikeuksille ja maankäytölle pohjaavassa pilottiyhteistyössä.

Landscape Rewilding in Finland -ohjelma vastaa omalta osaltaan Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin liittyen. Näitä velvoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen torjumiseen, jota määrittelee YK:n biodiversiteettisopimuksen Aichi-tavoitteet sekä uusien hiilinielujen perustaminen, mitä määrittää YK:n Pariisin sopimuksen tavoitteet ja ilmastonmuutoksen torjunta. Kolmas on vesistöjen tilan korjaaminen EU:n vesipuitedirektiiviin liittyen.