Jarmo Lintunen

Iäkkäiden naisten lyhyt työura katkonaisessa matalapalkkaisessa työssä syö eläkkeen pieneksi.

Sote-uudistuksen kaikki alkuperäiset hyvät tavoitteet kääntyvät Kivistön mukaan päälaelleen, jos mennään nykyhallituksen nuottien mukaan.

– Parasta olisi viheltää peli poikki ja palata valmistelussa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, sanoo Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö.

Hän puhui keskiviikkona Säynätsalossa Eläkeläiset ry:n Keski-Suomen aluejärjestön kesäpäivillä.

Toimeentuloa voidaan tukea kunnissa myös alentamalla palvelujen käytöstä perittäviä asiakasmaksuja.

Toimeentulo-ongelmissa iäkkäät naiset ja nuoret miehet

Kivistö nosti esiin Eläketurvakeskuksen maanantaina julkaistun tutkimuksen eläkeläisten toimeentulosta. Sen mukaan kymmenes osa eli kaikkiaan 150 000 eläkeläistä kärsii vakavista toimeentulo-ongelmista. EU:n pienituloisuusrajan alle jää vielä suurempi joukko, 174 000 eläkeläistä.

ILMOITUS

– Ongelman kohdentumisen voi kiteyttää sanomalla, että toimeentulo-ongelmista kärsivät erityisesti iäkkäät naiset ja nuoret miehet. Edellisillä työura on jäänyt lyhyeksi ja katkonaiseksi matalapalkkaisessa työssä, jolloin työeläkettä on kertynyt vähän. Jälkimmäiset ovat nuorina työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneita, yhden hengen talouksissa eläviä

Hän sanookin, että eläkeläisten toimeentulo-ongelmien korjaaminen ja eläkeläisköyhyyden torjuminen ovat jatkuvasti ajankohtaisia tehtäviä.

Varallisuus jakautuu eriarvoisesti

Kivistö puuttui myös eläkeläisten varallisuuteen. Helsingin Sanomat kertoi taannoin, että Suomessa ”varallisuus kertyy eläkeläisille”.

– Uutisella se antoi ymmärtää, että varallisuus jakautuisi sukupolvien välillä. Näin ei tietenkään ole. Niin nuorten kuin vanhojenkin keskuudessa sukupolvien sisäiset erot ovat suuria ja ne johtuvat tulojen ja varallisuuden epätasaisesta jakautumisesta. Se on juuri sitä yhteiskunnallista eriarvoisuutta, jota pitäisi tasa-arvopolitiikalla tasoittaa riippumatta siitä, onko kyse nuorista vai vanhoista.

Kivistö muistutti, että toimeentuloa voidaan tukea myös alentamalla palvelujen käytöstä perittäviä asiakasmaksuja.

– Paineet varsinkin sote-uudistuksen yhteydessä ovat kuitenkin päinvastaiset, koska uudistus johtaa palvelujen markkinoistumiseen. Maakunnilla ei ole omia tuloja, ja kun valtio karsii sote-palvelujen rahoitusta, jää asiakasmaksujen nostaminen palvelujen karsimisen ohella ainoaksi keinoksi sovittaa palvelujen tuotanto rahoituskehykseen.