Aymanjed/CC0

Ammatillisella kuntoutuksella pyritään välttämään muun muassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen.

Edistääkö ammatillinen kuntoutus työllistymistä, apulaisylilääkäri Seppo Kettunen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta?

– Ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä 70 – 80 prosenttia palaa työelämään vuoden sisällä kuntoutuksesta. Työhön paluuta on tarkasteltu 10 vuoden seurantajaksolla.

– Jos tutkitaan heti kuntoutusjakson jälkeen töihin palanneita, niin heitä on 46 prosenttia.

– Työttömien kuntoutujien tilanne on hieman erilainen, sillä heistä työllistyy 20 prosenttia heti kuntoutuksen jälkeen. Saman verran päätyi opiskelemaan. Kolmannes työttömistä oli työttömiä kuntoutuksen jälkeenkin.

ILMOITUS

– Kuntoutuksen jälkeen asiakas voi päätyä myös eläkkeelle.

Minkälaiset työntekijät palaavat todennäköisimmin palkkatyöhön?

– He ovat alle 40-vuotiaita. Myös sairauspäivärahalla ja työssä olevat palaavat muita useammin työhön.

Mikä on yleisin kuntoutettavan sairaus?

– Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimmät. Mielenterveyden häiriöt on kasvava syy kuntoutukseen.

Mitä ammatillinen kuntoutus maksaa?

– Jos työnantaja maksaa kuntoutujalle palkkaa, me maksamme työnantajalle kuntoutettavan eläkkeen suuruista korvausta korotettuna 33 prosentilla. Muussa tapauksessa maksamme korvausta kuntoutujalle itselleen.

– Kuntoutus maksaa itsensä takaisin hieman alle kahdessa vuodessa.

Miten ammatillinen kuntoutus käynnistetään, kuntoutuspalvelujen palvelupäällikkö Ira Vahtero Kuntoutussäätiöstä

– Parhaimmassa tilanteessa kuntoutus aloitetaan vähitellen ja annetaan kuntoutujalle tarpeeksi aikaa. Tehdään kuntoutujan kanssa yhdessä realistiset tavoitteet.

– Rakennetaan luottamusta, jotta ihminen uskaltaa lähteä työkokeiluun.

– Kuntoutuja-asiakkaalla on usein ymmärrettävästi aluksi pelkoja ja taustalla vanhoja traumoja. Työkokeiluun mennessään asiakas voi pelätä työyhteisön suhtautumista, jos työntekijä on ollut pois pitkän ajan.

Kuinka kauan kuntoutus kestää?

– Työkokeiluprosessi kestää normaalisti puoli vuotta, jolloin tehdään 3 – 5 työpäivää viikossa, kuusi tuntia kerrallaan. Siinä kuntoutuja saa realistisen kuvan työ- ja toimintakyvystään.

– Työkokeiluprosessin jälkeen tuki jatkuu seurantajaksolla, noin puolen vuoden ajan, jolloin tapaamisia on noin kaksi kertaa ja tarvittaessa seurantapuheluita.

Minkälaisia tuloksia syntyy?

– Olen todistanut vaikuttavia kuntoutumistarinoita, kun ihminen alkaa luottaa omiin voimiinsa ja uskaltaa lähteä työkokeiluun.

– Työnantajat ja työyhteisöt ovat yllättäneet positiivisesti ennakkoluulottomuudellaan esimerkiksi mielenterveyskuntoutuja-asiakkaiden suhteen.