Jussi Joentausta

Kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas.) esittää, että Suomen tulee irtaantua hallitusti Nato-johtoisesta sotilaallisesta operaatiosta Afganistanissa.

Eduskunta keskusteli tänään valtioneuvoston Afganistan-selonteosta sekä Suomen osallistumisen lisäämisestä kriisinhallintaoperaatiossa.

Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärven mielestä sotilasoperaatiota Afganistanissa on epäonnistunut rauhan tuomisessa.

Suomen tuleekin irtaantua sotilaallisesta operaatiosta Afganistanissa. Suomella olisi hänen mielestään enemmän annettavaa kehitysyhteistyössä ja siviilikriisinhallinnassa.

Suomi on maksanut Afganistanin operaatioista yli 800 miljoonaa euroa ja piikki on edelleen auki.

– Afganistanin tie rauhaan on pitkä ja kivinen eikä rauhaa voi jalkauttaa maahan ulkomaisena vientituotteena. Kehityksen pitää lähteä yhteiskunnan sisältä.

Kriisin syyt kriisiin syvällä yhteiskunnassa

ILMOITUS

– Niin kauan kuin afgaaninuori liittyy muutamasta dollarista aseelliseen kapinallisryhmään, niin kauan kuin naisista osaa lukea vain viidennes tai niin kauan kuin maan tärkein vientituote on raakaoopiumi, toivoa paremmasta ei ole, sanoo Mustajärvi.

Suomen roolin hän näkee rauhanprosessiin osallistujana:

– Maa, joka ei itse osallistu sotatoimiin, voi parhaiten edistää poliittisen dialogin käynnistymistä ja rauhanprosessia. Suomalaisten sotilaitten määrän nostamista 40:stä 60:een ei voida perustella kansallisen suorituskyvyn kehittämisellä vaan se on poliittinen viesti operaation johtomaalle.

Säästöjä puolustusministerin kohteisiin

Suomi on maksanut Afganistanin operaatioista yli 800 miljoonaa euroa ja piikki on edelleen auki.

– Voi kysyä, olisiko summan voinut käyttää tehokkaammin. Jos Yhdysvaltain 36 miljardin euron vuosittain maksama summa ei riitä, niin kuinka sitten Suomen panostus, Mustajärvi kysyi.

Hän kehottikin puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin.) pohtimaan tätä säästökohteita etsiessään.