Jarno Mela

Li Andersson osallistui Pieksämäellä asiantuntijaseminaariin, jossa aiheena oli eriarvoistuminen.

Suomessa puhutaan paljon eriarvoistumisesta, mutta sen vähentämiseksi puuttuu kunnon strategia, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Anderssonin mukaan eriarvoisuuden vähentämisestä tulisi tehdä ensi vaalikauden keskeisin strategisin hanke.

– Eriarvoisuuteen vaikuttavia päätöksiä tehdään useissa eri ministeriöissä ja useiden eri hallinnonalojen alaisuudessa, eikä niiden yhteisvaikutuksia arvioida kunnolla, Andersson sanoi tänään Pieksämäellä, missä hän puhui eriarvoisuutta käsittelevässä asiantuntijaseminaarissa.

Tänään julkaistussa sosiaalibarometrissä valtaosa vastaajista sanoi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen epäonnistuneen eriarvoistumisen vähentämisessä. Hallitus on leikannut erityisesti pienituloisilta ja tehnyt erityisesti varakkaita suosivia veronkevennyksiä.

– Korkeasta elintasosta ja kansainvälisesti verrattuna suuresta yhteiskunnallisesta tasa-arvosta huolimatta Suomessakin uhkana on huono-osaisuuden kasautuminen ja periytyminen, Andersson huomautti.

VM:lle pyyhkeitä

Andersson nosti myös esiin valtiovarainministeriön (VM) ylikorostuneen aseman poliittisen keskustelun kahlitsijana. Eduskuntavaalien alla VM:n julkaisemat kestävyysvajelaskelmat ovat ohjanneet keskustelun pelkästään puolueiden leikkauslistoihin.

ILMOITUS

– Keskustelun jumiutuminen pelkkään kestävyysvajeeseen siirtää huomion pois keinoista vähentää eriarvoisuutta tai puuttua koko ihmiskuntaa uhkaavaan ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, Andersson sanoi.

Andersson esittikin suomalaisille sosiaalipolitiikan tutkijoille, että he julkaisisivat yhdessä analyysin suomalaisesta eriarvoisuudesta ja sen tulevaisuudennäkymistä eduskuntavaalien alla samoihin aikoihin, kun valtiovarainministeriö julkaisee oman tulevaisuuskatsauksensa.

– Tämä voisi osaltaan helpottaa laajemman talouspoliittisen keskustelun käymistä vaalien yhteydessä.

Lue lisää: Tutkijat haastavat podcastilla talouspoliittista hegemoniaa – ”Keskeisin idea on se, ettei ole mitään yhtä totuutta