Jarkko Mänttäri

1,5 miljoonaa eläkeläistä

– Eläkeläisistä pienituloisia on 174 000

– Vuonna 2016 pienituloisella yhden aikuisen kotitaloudella tulot olivat alle 1 200 €/kk.

– Pienituloisen kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

– Pienituloisuuden määritelmä perustuu EU:n suositukseen. Myös Tilastokeskus käyttää samaa määritelmää pienituloisuuden ensisijaisena mittarina.

Osa eläkeläisistä kertoo karsineensa välttämättömistä menoista, kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta. Noin puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Toisaalta puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä toimeentuloonsa.

Lähes kymmenen prosenttia eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Erityisesti pienituloiset, työkyvyttömät ja yksinasuvat eläkeläiset kokevat toimeentulovaikeuksia. Nämä eläkeläiset kertovat karsineensa rahan puutteen vuoksi välttämättömistä menoista, kuten terveydenhoidosta, lääkkeistä tai ruoasta.

ILMOITUS

– Terveytensä heikoksi kokevilla on korkeammat terveysmenot, jolloin muihin menoihin jää vähemmän rahaa. Työkyvyttömyyseläkeläisten kokemukset toimeentulosta ovatkin selvästi muita eläkeläisiä heikompia, tutkija Liisa-Maria Palomäki kertoo.

Puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Kolmasosa kertoo, että heille ei jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen.

Lähes 3 000 vastasi kyselyyn

ETK:n kyselytutkimuksen otos oli huomattavan suuri. Tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kyselyyn, joka lähetettiin 4 000 eläkkeensaajalle.

Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä. Kyselyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 73 prosenttia.

– Eläkeläiset kertoivat avovastauksissaan arjen huolista. Moni sopeuttaa kulutustottumuksiaan vastaamaan käytettävissä olevia tuloja. Avovastauksissa eläkeläiset totesivat tyypillisesti, että ”ei ne suuret tulot, vaan pienet menot”, ekonomisti Kati Ahonen sanoo.

Puolet eläkeläisistä kokee toimeentulonsa helpoksi

ETK:n kyselytutkimuksesta ilmenee myös, että puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä toimeentuloonsa.

Kahdella kolmasosalla eläkeläisistä jää rahaa käyttöön välttämättömyysmenojen jälkeen. Noin 40 prosenttia eläkeläisistä kykenee säästämään tuloistaan. Lisäksi joka viides eläkeläinen ilmoittaa tukevansa läheisiään taloudellisesti.

– Toimeentulo on myös kokemusten valossa helpompaa keskimääräisillä tai korkeilla tuloilla, joskin osa hyvätuloisista koki vaikeuksia ja osa pienituloisista taas ei, Liisa-Maria Palomäki arvioi.

Yhdessä asuvien koettu toimeentulo oli yksinasuvia parempi. Hyvä terveys liittyy samoin myönteisiin toimeentulokokemuksiin.

Lisätutkimusta tarvitaan

ETK:n tutkijat pitävät tutkimustuloksia jossain määrin yllättävinä. Kokemukset toimeentulosta ja toimeentulon objektiiviset mittarit antavat osittain erilaisen kuvan eläkeläisten taloudellisesta hyvinvoinnista.

– Viime vuonna julkaisemamme tutkimuksen mukaan keskimääräinen toimeentulo on kehittynyt myönteisesti 20 viime vuoden aikana. Objektiivisten toimeentulomittareiden ja ihmisten kokemusten välisiä eroja ja syitä niiden taustalla on tutkittava lisää, Ahonen ja Palomäki toteavat.

1,5 miljoonaa eläkeläistä

– Eläkeläisistä pienituloisia on 174 000

– Vuonna 2016 pienituloisella yhden aikuisen kotitaloudella tulot olivat alle 1 200 €/kk.

– Pienituloisen kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

– Pienituloisuuden määritelmä perustuu EU:n suositukseen. Myös Tilastokeskus käyttää samaa määritelmää pienituloisuuden ensisijaisena mittarina.