Lehtikuva/Onni Ojala

Työttömien keskusjärjestö on tehnyt ministeri Jari Lindströmille (sin.) kyselyn työllisyyspoliittisten määrärahojen leikkaamisesta Varsinais-Suomessa.

Työttömien Keskusjärjestö on tyrmistynyt tiedosta, että Varsinais-Suomen TE-toimiston johto on kesäkuussa päättänyt, ettei työllisyyspoliittisille (typo) hankkeille varata määrärahaa ensi vuodelle. Typo-hankkeissa on kyse vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaamisesta kohti avoimia työmarkkinoita.

– Päätös on erittäin arveluttava ja koskee heikoimmassa työllisyysasemassa olevia ihmisiä. Heikennysten kierre on pysäytettävä. Nyt puuttuu selvästi ymmärrys siitä, että kolmas sektori on osa ihmisten selviytymisen tukiverkostoa. Kyseessä on täysin käsittämätön toimenpide, joka onnistuessaan vetää rajun suuntaviivan maamme työllisyyspolitiikassa, sanoo Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsijärvi.

Hankkeet sisältävät ammattimaisen uraohjauksen, palkkatuetun työpaikan, työvalmennuksen, räätälöidyn työllistymispolun. Varsinais-Suomessa on käynnissä 15 typo-hanketta, joiden asiakkaina vuositasolla on liki 2 000 pitkäaikaistyötöntä.

”Tyrmistyttävä päätös”

Ammattimaisesti ohjatut työelämäpalvelut pitkäaikaistyöttömiltä loppuvat työttömiltä, joista suurin osa ei ole valmis avoimille työmarkkinoille. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 työtöntä.

Tarve työttömiä tukeville palveluille on paljon suurempaa kuin tarjonta.

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pitää Varsinais-Suomen TE-toimiston päätöstä tyrmistyttävänä:

– Maakuntauudistus ja siihen kytkeytyvä kasvupalvelu-uudistus näyttävät syövän työllisyyspoliittiset avustukset. Niiden avulla yhdistykset, säätiöt ja kunnat ovat voineet ylläpitää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työttömien keskusjärjestö perää ministeri Jari Lindströmiltä perusteluja.