Jarkko Mänttäri

Kotkan kaupunginvaltuutettu ja Rantaratatoimikunnan jäsen Pentti Tiusanen esitti (KU 25.5.) puheenvuoron niin sanotun itäisen rantaradan puolesta perustellen sen myönteisestä vaikutuksesta alueen talouteen. Aina ratayhteys ei riitä. Karjaa on rantaradan varressa, ja osa Turun junista junista pysähtyy siellä, mutta silti tämä Raaseporin kaupunginosa on vähän kuihtumassa.

Minun on vaikea nähdä mielekkääksi lähinnä vain henkilöliikennettä palvelevan raideyhteyden avaamista Porvoon ja Loviisan kautta Kotkaan. Kotkassa on 54 000 asukasta, ja asukasmäärä on vähentynyt 10 prosentilla vuodesta 1980. Haminassa on 20 000 asukasta. Porvoossa 50 000 ja Loviisassa 15 000. Nämä eivät muodosta riittävää pohjaa raideliikenteelle.

Helsingistä Kotkaan kulkee päivittäin 22 linja-autovuoroa. Täysinä ne kuljettaisivat yhteensä 1 100 matkustajaa, eli suunnilleen yhden kaukojunan matkustajamäärän. Nopeimmat bussiyhteydet kulkevat kahteen tuntiin, eikä junayhteydellä aikaa juuri kuroisi lyhyemmäksi.

Suorasta Kouvola–Loviisa-radastakin on puhuttu. Nykyäänhän rata Loviisaan kulkee Lahden kautta. En tunne asiaa tarkemmin, mutta tarkoitus lienee saada parempi yhteys erityisesti puutavaraa välittävästä Valkon satamasta koilliseen Savoon ja idän suuntaan.

Kotkan satama puolestaan on tavaramäärältään Suomen suurin yleissatama, ja toinen kaikista satamista. Vain Sköldvik on suurempi.

Junalla on etuja bussiin verrattuna, mutta matkustusmukavuudessa ei ole juuri eroa. Semminkin kun vähitellen saadaan hiljaisia sähkö- tai hybridibusseja liikenteeseen. Kotkaan on erinomainen moottoritie. Vastoin yleistä käsitystä juna ei ole sen ekologisempi kuin auto. Varsinkin, jos otamme huomioon radan rakentamiseen vaaditut luonnonvarat.

Markku af Heurlin
Kirkkonummi