Pekka Pajuvirta

Tähän mennessä on myönnetty 15 työuraeläkettä. Useimmiten työuraeläkkeen on saanut raskaassa työssä ollut mies. Vain yhdelle naiselle on myönnetty työuraeläke.

Työuraeläkettä oli toukokuun loppuun mennessä hakenut 50 henkilöä, joista naisia oli kahdeksan.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo, että useimmiten ruumiillisesti rasittavassa työssä on ollut mies. Työuraeläkettä voi hakea myös henkisen rasittavuuden takia. Tällaisia tapauksia ei Kanniston mukaan ole vielä ollut.

Keskimäärin 1 870 euroa kuussa

Vuoden alusta hakija on voinut saada työuraeläkettä, jos hänellä on takanaan vähintään 38 vuotta työhistoriaa eikä hän pääse heikentyneen kunnon takia työkyvyttömyyseläkkeelle.

Keskimäärin työuraeläke on 1 870 euroa kuukaudessa.

ILMOITUS

Työuraeläke on aina pienempi kuin vastaavalta ajalta myönnettävä työkyvyttömyyseläke, sillä jälkimmäiseen lasketaan mukaan ns. tulevan ajan eläkeosuus.

Kolmelle hakijalle työkyvyttömyyseläke

Hakemuksia käsitellessä hakijoiden joukosta löytyi kuusi henkilöä, jotka olivat oikeutettuja vanhuuseläkkeeseen. Kolmelle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke, ja kahdelle tehtiin myönteinen ennakkopäätös osittaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä.

Työuraeläkkeen perusteita ei vielä tunneta hyvin.

Kuusi hakemusta hylättiin, koska hakijan työtä ei pidetty riittävän kuluttavana ja rasittavana. Niin ikään kuudessa tapauksessa eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa ei ollut tarpeeksi tai hakija ei täyttänyt muita ehtoja.

Suosio kasvaa ensi vuonna

Alkuunkaan työuraeläkkeelle ei odotettu suurta suosiota, sillä työuraeläke myönnetään 63 vuoden iässä. Kun työeläkkeelle pääsee tänä vuonna 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä, hyöty jää lyhytaikaiseksi.

Suosion ennakoidaan kasvavan tulevina vuosina, kun ero työuraeläkkeen ikärajan ja työeläkeiän välillä kasvaa. Ensi vuonna ero on kuusi kuukautta.

Tänä vuonna työuraeläke jää kolmeen kuukauteen. Ensimmäinen työuraeläke päättyi toukokuun lopussa. Osa päätöksistä koskee loppuvuotta.