Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Näin VR pilkotaan

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen.

VR ja LVM perustavat kiinteistöyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen, johon siirretään Etelä-Suomen taajama-liikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt. VR luopuu tulevaisuudessa Helsingin asema-alueesta.

Tavoitteena on, että nämä perustettavat yhtiöt ovat toiminnassa jo viimeistään tämän vuoden lopussa.

VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä.

VR sitoutuu tukemaan LVM:ää Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa.

ILMOITUS

Raideammattilaisten liittojohto vaatii, että rautateiden suuri murros on valmisteltava henkilöstön kanssa.

Keskustalaisen ministerin Anne Bernerin johtama Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä VR-Yhtymä ovat sopineet rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle. Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä.

Käytännössä VR pilkotaan useaan yhtiöön, joille siirretään VR:n nykyistä omaisuutta ja tehtäviä. Erikseen perustetaan kalusto-, kiinteistö- ja kunnossapitoyhtiö. Yhtiöittäminen tapahtuu pika-aikataululla, sillä uusien yhtiöiden pitäisi aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Tavoitteena on, että kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2022.

VR petaa liikenteen kilpailutusta monin tavoin

VR:n on tuettava liikenne- ja viestintäministeriötä taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa. VR on sitoutunut tukemaan perustettavien yhtiöiden johtoa ja pääomittamaan yhtiöitä.

Tavoitteena on eriyttää yhtiöt mahdollisimman nopeasti. VR:n on luovutettava kaikki kilpailun järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka voivat liittyä esimerkiksi liikenteen volyymeihin, kalustoon tai henkilöstöön.

Samoin VR kehittää kunnossapitoyhtiötä operatiivisesti ja liiketoiminnallisesti itsenäiseksi yhtiöksi. Tämän jälkeen se luopuu yhtiön omistuksesta markkinaehtoisesti ennen kilpailutetun liikenteen aloittamista.

Vaikka kunnossapitoyhtiö on tarkoitus myydä markkinoilla, tarkoitus on kuitenkin turvata VR:n toimintaedellytykset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tuleviin kilpailutuksiin. Myynnin tuoma arvo tuloutetaan valtio-omistajalle.

VR siirtää asemarakennuksia uuteen kiinteistöyhtiöön. Sille jäisi kiinteistökehityskohteena Helsingin rautatieasema, jonka omistuksesta VR luopuisi markkinaehtoisesti.

Henkilöstö mukaan valmisteluun

Rautatiealan liittojohtajat muistuttavat, että kilpailu muuttaa alaa suuresti ja tulevista työehdoista pitää sopia yhdessä henkilöstön kanssa.

VR:n yksinoikeus Suomen rataverkolla liikennöintiin päättyy ensi vuosikymmenellä, kun rautateiden henkilöliikenne avataan kilpailulle. T

– Hyvä, että tämä pitkä prosessi on saanut päätöksen ja vellova epätietoisuus henkilöstön ympäriltä poistuu. Ilmassa kun on tuntunut olevan monia vaihtoehtoja, Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt sanoo.

– On kuitenkin hyvä, että asiaan on perehdytty kunnolla ja lähdetty kehittämään rautatieliikenteen kilpailua maltilla ja vaiheittain eikä tehty rakenteellisia muutoksia enemmän kuin on tarpeen, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo.

Puheenjohtajien mukaan rautateillä on edessä suuri murros, joka tulee valmistella huolellisesti.

– On tärkeää, että henkilöstö otetaan mukaan jatkovalmisteluun ja sovitaan pelisäännöt, joilla turvataan työntekijöiden asema sekä työehdot muutostilanteessa.

Näin VR pilkotaan

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen.

VR ja LVM perustavat kiinteistöyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen, johon siirretään Etelä-Suomen taajama-liikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt. VR luopuu tulevaisuudessa Helsingin asema-alueesta.

Tavoitteena on, että nämä perustettavat yhtiöt ovat toiminnassa jo viimeistään tämän vuoden lopussa.

VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä.

VR sitoutuu tukemaan LVM:ää Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa.