Elsa Vihmari-Henttonen

Kansalaisten peruspalvelut eivät saa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan vaarantua soten valinnanvapauden vuoksi.

Paavola pitää hyvänä, että valinnanvapauslakiesityksen korjauksiin varataan aikaa. Perustuslakivaliokunnan huomiot lakiesityksestä ovat hänen mukaansa hyviä.

– Lakiesitykseen on tultava korjauksia, hän sanoo ja korostaa, että ei saa käydä niin, että hyvät vanhustenhoidon palvelut saa vain kansalainen, jolla on omaa rahaa käytettävissään.

– Maakuntien rahapula ja hallituksen hakemat säästöt eivät missään nimessä saa vaarantaa kansalaisten peruspalveluja.

Paavola korostaa, että sote-uudistuksen tärkein tehtävä on turvata palvelut kaikille kansalaisille.

Aikalisä tarpeen

Paavolan mukaan nyt on kuultava ja kuunneltava asiantuntijoita ja pystyttävä ottamaan aikalisä.

– Sote-uudistus on ollut alusta alkaen niin suuri poliittinen kysymys, että kansalaisten paras on unohtunut.

ILMOITUS

Paavola korostaa, että sote-uudistuksen tärkein tehtävä on turvata palvelut kaikille kansalaisille.

– Se tarkoittaa, että palvelujen laadun on oltava hyvä. Hyvää palvelua ei voida tuottaa ilman, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi.

Paavola muistuttaa myös, ettei työntekijöille saa siirtää vastuuta siitä, jos työpaikoilla ei ole mahdollisuus toteuttaa hyvää hoitoa.

– Työntekijät ovat jo nyt puun ja kuoren välissä, kun he joutuvat tekemään työtään täysin riittämättömillä resursseilla erityisesti vanhustenhoidossa. Hoitajien työn tekeminen on mahdotonta ilman riittävää henkilöstöä.

Kuntataloudessa häiriötilanne

Kuntataloudessa on Paavolan mukaan nyt epäterve häiriötilanne.

– Vuoden 2020 tuleva valtionosuusjärjestelmä on pakottanut kunnat alibudjetoimaan sote-palvelujaan. Mitä vähemmän kunnat nyt panostavat sote-palveluihin, sen pienemmät rahalliset menetykset niille tulevat mahdollisesti uuden syntyvän maakuntahallinnon syntyessä.

Vanhusten ja vammaisten palvelut aiotaan rahoittaa alimitoitetuilla asiakasseteleillä ja budjeteilla.

– Sote-uudistus ei saa lisätä kansalaisten eriarvoisuutta, Paavola vaatii ja toteaa perustuslakivaliokunnan kannanoton tarkoittavan myös sitä, että maakuntien on pakko varata riittävät rahat myös näihin asiakasseteleihin ja henkilökohtaisiin budjetteihin.

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt kuntien vapaaehtoisten kuntayhtymien perustamisen. Paavola pitää tätä mallia edelleen toimivana ja parhaana mallina.