LEHTIKUVA

Kotihoito vaikuttaa lapsen kehitykseen negatiivisesti pikkulapsivaiheessa, mutta peruskoulun päästötodistuksessa tai ylioppilaskirjoitusten tuloksissa vaikutusta ei enää näy.

Lasten kotihoidon tuki vähentää äitien työllisyyttä, pidentää lasten kotihoitojaksoja ja lisää neuvolatesteissä ilmeneviä lasten kehitysongelmia.

Tämä käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen keskiviikkona julkaisemasta tutkimuksesta, jonka ovat tehneet tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen ja VATTin tutkimusprofessori Kristiina Huttunen.

Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, miten kotihoidon tuen muuttaminen todella vaikuttaa äitien työllisyyteen, lasten hoitomuotoihin ja tätä kautta lapsiin.

Kotihoidon tuki heijastaa kehityksen ongelmia.

Siinä käytettiin kotihoidon tuen kuntalisiä koskevaa aineistoa yhdistettynä koko Suomen väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Lisäksi tutkimuskäytössä on ensimmäistä kertaa laaja rekisteriaineisto lastenneuvolassa tehtävien testien tuloksista.

Kotihoito tuo ongelmia

Tutkijat arvioivat, että 1–2-vuotiaille lapsille osallistuminen kodin ulkopuoliseen varhaiskasvatukseen on lyhyellä aikavälillä keskimäärin parempi vaihtoehto kuin pelkkä kotihoito.

ILMOITUS

He perustelevat sitä tuloksilla, jotka on saatu neuvoloissa käytetyistä standardoiduista testeistä, jotka tehdään lapsille 4- tai 5-vuotiaana. Niillä pyritään selvittämään, onko lasten kehitys iänmukaista.

Testeissä näkyi, että pitkään kotihoidon tuen turvin kotona hoidetut lapset oireilevat kognitiivisen kehityksen ja keskittymiskyvyn osalta varhaiskasvatuksen piirissä olleita enemmän.

Ylioppilastuloksissa eroa ei näy

Tutkijoiden päätelmä onkin, että suurempi kotihoidon tuki heijastuu muihin ryhmiin nähden suurempana määränä ongelmia. Siten kotihoidon tuen vaikutuksesta lisääntynyt kotihoito nähdään kotihoidon tuki-ikäisten lasten kannalta huonompana vaihtoehtona kuin sen vaihtoehto eli varhaiskasvatus.

Pitkäaikaisia vaikutuksia tutkimus ei kuitenkaan löytänyt. Kotihoito ja siihen satsattu rahallinen tuki ei näytä vaikuttavan enää kotona pitkään hoidettujen lasten peruskoulun päättötodistukseen eikä ylioppilaskirjoitusten arvosanoihin. Se ei myöskään tunnu peruskoulun jälkeisissä koulutusvalinnoissa.

Julkistamistilaisuudessa käydyssä keskustelussa todettiin, että syytä vaikutuksen katoamiseen ei voida sanoa varmaksi. Se voi johtua esimerkiksi juuri neuvolatestejä seuranneesta varhaisesta puuttumisesta ongelmiin tai vaikkapa laadukkaasta perusopetuksesta.

Tutkimuksessa havaitaan myös, että kotihoidon tuki vähentää äitien työllisyyttä kaikissa muissa osaryhmissä paitsi yksinhuoltajaäideillä. Suhteessa tukien vaihteluun tämä vaikutus on varsin voimakas.