UP/Tiina Tenkanen

Vuonna 2016 Suomessa tehtiin kokeita noin 105 000 eläimelle, joista yli puolet oli hiiriä. Yhteensä Euroopan unionin jäsenmaissa koe-eläimiä on runsaat 10 miljoonaa.

Tarvitaanko koe-eläimiä, eläinlääkintäylitarkastaja Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä?

– Jos eläintä tutkitaan kokonaisuutena, sitä on vaikea korvata.

– EU:n linjauksen mukaisesti eläinkokeita vähennetään jatkuvasti. Pyrkimyksenä on muun muassa poistaa eläimillä suoritettavat kosmetiikan kokeet koko maailmasta. Esimerkiksi eläimille tehdyt ihoärsytystestit on nykyisin korvattu muilla menetelmillä.

– Eläinkoetta, joka voidaan korvata vaihtoehtoisella menetelmällä, ei saa tehdä.

ILMOITUS

Minkälaisia menetelmiä käytetään?

– Eläinkokeita korvaavia menetelmiä on kehitetty erityisesti kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuustestauksessa sekä aineen myrkyllisyyden tutkimuksissa. Niissä tutkimus rajoittuu usein tiettyyn kudokseen tai elimeen.

– Nykyisin testejä voidaan tehdä laboratoriossa yleensä ihmisistä tai eläimistä peräisin olevissa kudosviljelmissä, hiivasoluissa tai mikrobeissa.

– Myös tietokoneohjelmilla ja -mallinnuksilla saadaan luotettavia analyyseja.

Tehdäänkö villieläimillä kokeita?

– Tehdään. Esimerkiksi suden pyydystäminen ja rauhoittaminen radiolähettimen kiinnittämistä varten on eläinkoe, lintujen rengastus ei.

Mitä eläimiä kokeissa saa käyttää?

– Ainut eläinryhmä, jonka käyttö on kokonaan kielletty, on ihmisapinat.

Paljonko Suomessa on koe-eläimiä?

– Vuonna 2016 Suomessa tehtiin eläimille yhteensä noin 105 600 toimenpidettä tieteellisessä tai opetustarkoituksessa.

– Muuten kuin toimenpiteissä käytettiin noin 168 500 eläintä. Muu käyttö tarkoittaa eläinten kasvattamista tai ylläpitoa opetus- tai tutkimuskäyttöä varten.

– Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa eläimistä ja niiden käytöstä sekä toimitettava nämä tiedot vuosittain aluehallintovirastolle.

Missä kokeita tehdään?

– Kokeita tehdään valtaosin yliopistojen perustutkimuksen parissa. Muutamissa laitoksissa tehdään tutkimuksia teollisuuden tarpeisiin.

Saatteko yhteydenottoja koe-eläimiin liittyen?

– Meille ministeriöön ei juurikaan ole tullut yhteydenottoja koe-eläimiin liittyen viime aikoina.