Tuomas Talvila

Eläkeläiset kehottaa otttamaan myös ikäihmiset huomioon elinympäristöä rakennettaessa. Heitä on suuri osa asukkaista.

Oululainen Martti Korhonen valittiin edustajakokouksessa jatkamaan toisen kolmivuotiskauden Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Marja Leena Makkonen Keski-Suomesta.

Kalevi Kivistö valittiin jatkamaan Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtajana. Kivistö asuu Vantaalla. Varapuheenjohtaja on kuopiolainen Mervi Höylä. Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä.

Huomiota ikääntymisen vaatimiin muutoksiin

Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia Suomen kuntia ikäystävällisyyteen ja sitoutumaan väestön ikääntymisen edellyttämiin muutoksiin elinympäristössä, palveluissa ja päätöksenteossa.

Järjestön Varkaudessa koolla ollut edustajakokous korostaa julkilausumassaan, että väestön ikääntyminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnan kehittämisessä. Ikäystävällisyys tukee väestön terveyttä, yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallisuutta ja aitoa demokratiaa.

Eläkeläiset ry:n mukaan ikäystävällisyyteen kuuluu kolme peruspilaria. Ensinnäkin päätöksenteon tulee olla ikäystävällistä. Järjestö painottaa sitä, että vanhusneuvostoille on annettava vahvempi asema jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa lausunnonantajina ja aloitteentekijöinä.

ILMOITUS

Se muistuttaa myös siitä, että päätöksenteon tukena olevan kansalaiskeskustelun digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen.

Esteettömyyteen panostettava

Toinen pilari koskee elinympäristöä. Kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa elinympäristön muokkaamisessa tulee Eläkeläisten mukaan ottaa huomioon se, että ikäihmiset muodostavat suuren osa asukkaista.

– Asumisen, liikenteen ja kaupunkiympäristön tulee olla ikääntyneiden kannalta esteetöntä, turvallista ja viihtyisää, järjestö toteaa.

Kolmanneksi julkisia palveluita tulee kehittää ikäihmisten tarpeet huomioiden esteettöminä lähipalveluina. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri-, ja vapaa-ajan palveluiden tulee olla ikäystävällisiä.

Maailmanlaajuiseen ikäystävällisten kaupunkien Age Friendly Cities -verkostoon kuuluu Suomen suurista kaupungeista Tampere. Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia Suomen kuntia osoittamaan sitoutumisensa ikäystävällisyyteen liittymällä verkostoon.

Eläkeläiset ry:n 20. edustajakokous päättyi tiistaina Varkaudessa.