Jarkko Mänttäri

Kiitokset toimittaja Elias Krohnille ja koko Kansan Uutisille erinomaisesta SAK:n Sauli Hievasen haastattelusta. Haastattelussa onkin puututtava siihen, mikä loisti poissaolollaan: Itäinen rantarata.

Hievanen on kotkalainen ja toiminut muun muassa kaupunginvaltuutettuna. Hän tietänee hyvin kaakkoisen Suomen ongelman: Itä-Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon ei ole suoraa raideyhteyttä pääkaupunkiseudulta eikä sitä vastaavasti ole pääkaupunkiseudulle. Itäisen rantaradan puute on koko Helsingistä itään ulottuvan rannikkoseudun strateginen heikkous.

Hievanen kertoo 30 prosenttia Suomen työpaikoista sijaitsevan Turku–Helsinki–Tampere-kolmion alueella. Kaiken muun lisäksi rataliikenne on ruuhkautunut. Mediankin hellimiä painopisteitä on ”Tunnin juna Turkuun”.

Uhkana rantaradalle on Tallinna-tunneli.

On selvää, että ratavarret ovat kasvualueita. Osaltaan tätä vahvistavat valtion ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL). Itäistä rantarataa koskeva sopimus (MAL) olisi katsottava koko Hamina–Kotka-seutukunnan ja valtion välisenä.

Strateginen Itäisen rantaradan kehittämisen muutos vaatii kaikkien yhteistyötä, sekä ammattiyhdistysliikkeen että Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien, joiden maakuntakaavat ovat valmiina toteutusta varten. Kuitenkin ratkaisevan tärkeä valtiovallan osuus puuttuu.

Uhkana rantaradalle ovat Tallinna-tunneli ja viimeisimpänä Savon-radan jatke Kouvolasta suoraan Loviisan Pernajaan. Täällä se tavoittaisi Itäisen rantaradan, mutta jättäisi Loviisan, Kotkan ja Haminan sekä yhteydet valtakunnan rajalle pahasti paitsioon.

Pentti Tiusanen
kaupunginvaltuuston vpj.
Rantaratatoimikunta
Kotka