Lehtikuva/Timo Heikkala

Suurimmassa osassa lapsiperheitä on vain yksi lapsi.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä, kertoo Tilastokeskus. Edellisestä vuodesta määrä väheni 4 100:lla ja kääntyi ensimmäistä kertaa tilastointihistorian aikana laskuun. Perheiden määrä väheni suunnilleen saman verran kuin niiden määrä lisääntyi vielä muutamia vuosia sitten.

Perinteisiä perheitä entistä vähemmän

Perheistä 64 prosenttia muodostivat avioparit. Lapsiperheet, jossa vanhemmat olivat avioliitossa ja eri sukupuolta, vähenivät 5 900:lla edellisestä vuodesta.

Vain viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.

Muiden perhetyyppien määrät lisääntyivät. Yhden vanhemman perheitä oli 13 prosenttia eli prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten, eli noin tuhannella, kasvoi äidin ja lasten muodostamien perheiden määrä. Isä ja lapsia -perheiden määrä lisääntyi sekin lähes 700:lla.

Vuoden 2017 maaliskuussa astui voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi, eikä uusia rekisteröityjä pareja enää synny. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 500 eli 1 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Samaa sukupuolta olevien avioparien perheitä oli noin prosentin kymmenys kaikista, suurin osa naispareja. Yksinasuvia oli 1 162 000, lähes 31 000 edellisvuotta enemmän.

ILMOITUS

Myös perheen keskikoko pienentynyt

Keskimääräiseen perheeseen kuului 2,8 jäsentä. Vielä vuonna 1990 perheen koko oli keskimäärin kolme henkilöä.

Perheitä, joissa oli vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, oli yhteensä 566 000. Määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 3 400:lla. Lapsiperheiden määrän pieneneminen kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 046 000 alaikäistä lasta, lähes viisi tuhatta edellisvuotta vähemmän. Keskimääräinen lapsiluku, 1,85 on pysynyt vakaana lasten määrän vähenemisestä huolimatta. Yhden lapsen perheitä oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 ja kolmilapsisia 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.

Uusperheitä oli vuoden 2017 lopussa 51 300 eli 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheissä on keskimäärin hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä keskimäärin.