SAK

Seuraavan hallituksen politiikan pitää SAK:n edustuston mielestä perustua ammattiyhdistysliikkeen arvoille: oikeudenmukaisuudelle, heikoimmista huolehtimiselle ja yhdessä sopimiselle.

Edustajisto kehottaakin työntekijöitä äänestämään seuraavissa vaaleissa ay-liikkeen arvojen puolesta.

Maan nykyiselle hallitukselle edustajistolla on selkeä viesti: Älkää tuoko enää yhtään työntekijöiden ja työttömien asemaa heikentävää esitystä eduskuntaan.

Edustajisto tuomitsee hallituksen nuoriin kohdistamat heikennykset

Se vaatii hallitusta vetämään pois kehysriihen esityksen, joka mahdollistaisi määräaikaisen työsuhteen solmimisen ilman perusteita, jos palkattava on vähintään kolme kuukautta työttömänä ollut alle 30-vuotias nuori.

– On järjetöntä politiikkaa näivettää nuorten tulevaisuudenuskoa maassa, jossa väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja nuoret ikäluokat pienenevät.

ILMOITUS

Kiljavan opistolla kokoontunut SAK:n edustajisto peräänkuuluttaa politiikan suunnanmuutosta. Nykyinen hallitus on politisoinut työmarkkinakysymykset ja pyrkii yksipuolisesti sanelemaan työelämän uudistusten suunnan – työnantajien suosiollisella tuella.

Edustajisto päätti, että seuraavilla työehtosopimuskierroksilla yhteistyötä tiivistetään entisestään ja koordinaatiota SAK:n ja ammattiliittojen kesken lisätään.

Vastuu ammatillisesta koulutuksesta

Päätöslauselmassaan edustajisto pohtii muun muassa nuorten ammatillista koulutusta, josta vastuu on koulutusreformin myötä sysätty työpaikkojen harteille.

– Työpaikoilla on suuri huoli siitä, miten vastuusta käytännössä selvitään: Miten taataan arvostelun yhdenvertaisuus, saako opiskelija tarpeeksi laaja-alaiset tiedot ja taidot ja miten muut työntekijät suoriutuvat roolistaan kouluttajina ja arvioijina. Entä miten tämä huomioidaan työpaikkaohjaajien palkassa ja ajankäytössä? edustajisto kysyy.

Työnantajien on SAK:n mielestä otettava sosiaalinen vastuu työntekijöistään koko työuran ajan. Työntekijöiden osaamisesta on huolehdittava ja ikääntyneille ja osatyökykyisille on luotava edellytykset jatkaa työelämässä työkykyjohtamista vahvistamalla.

Edustajisto on SAK:n ylin päättävä elin. Se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa.