Pekka Pajuvirta

Ministeri Kai Mykkänen hehkuttaa: Aselain ytimessä on poikkeus koko reserville. Reserviläisten poikkeuskohtelu huolestuttaa Rauhanliiton toiminnanjohtajaa Laura Lodeniusta.

Aselakien muutosta ajetaan vauhdilla eteenpäin. Hallituksen on tavoitteena on tuoda aselait eduskuntaan jo kesäkuun alussa. Parhaillaan on menossa lausuntokierros, ja tällä viikolla sisäasiainministeriö järjesti kuulemistilaisuuden.

Aselakeja on viilattu puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) johdolla reserviläisten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarpeista lähtien. Niinistö on vannonut moneen otteeseen, että reserviläisten ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarpeet otetaan huomioon.

Reserviläisyys vahva peruste aselupaan

Poliisin arvion mukaan Suomessa asedirektiivin myötä siirtyy A-luokkaan hieman alle 10 000 asetta ja noin 8 500 luvanhaltijaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikilla 900 000 reserviläisellä on mahdollisuus hakea reserviläispoikkeukseen perustuvaa aselupaa, jos he harjoittavat aktiivista aseellista reserviläisharjoittelua, kiteyttää sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Verkkouutisissa.

Aselakien muutoksen jälkeen reserviläisyys on syy myöntää lupa tietyin edellytyksin vaaralliselle tuliaseelle. Nykyisin luvitus on ollut pääsääntöisesti työ- tai harrastusperusteista. Aikaisemmin reserviläisyys ei ole ollut syy aseluvan myöntämiselle, vaikka reserviläisen ammuntaharrastus onkin peruste.

– Direktiivin tarkoitus oli vähentää vaarallisten tulivoimaisten aseiden saatavuutta koko Euroopassa. Nyt ymmärtääkseni esityksen mukaan Suomessa pääsääntöisesti reserviläisten aselupahakemuksiin olisi suhtauduttava tämän jälkeen myönteisesti tai on oltava erityinen syy, miksi lupaa ei myönnetä, kuvailee Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius aselakien tuomaa muutosta luvituksen perusteisiin.

ILMOITUS

Tiukennuksiakin tehdään aselakiin

Suomen aselakien muutoksiin johtaneessa EU:n asedirektiiviesityksessä ampuma-aseet jaotellaan A-, B- ja C-luokkiin. A-luokan aseet eli automaattiaseet ja suurilippaiset puoliautomaattiaseet ovat kiellettyjä.

A-luokkaan sijoitetut aseet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä siviilikäytössä. Poikkeuksia on, mutta ne rajataan tarkoin luvanvaraisiksi.

Lodenius ei usko, että kaikki reserviläiset ryntäävät hakemaan aselupaa. Hän arvioi, että joitakin tuhansia harrastaa ammuntaa oikeasti raskaammilla tuliaseilla. Poliisin mukaan Suomessa asedirektiivin myötä siirtyy A-luokkaan hieman alle 10 000 asetta ja noin 8 500 luvanhaltijaa.

Aselakien myötä A-luokkaan periaatteessa kiellettyihin aseisiin siirtyy aseita, jotka olivat aiemmin löyhemmin luvitettuja. Myös aseiden rekisteröintiä ja valvontaa parannetaan.

– Aselakien myötä tulee monia aitoja teknisiä parannuksia.

Lodenius toteaakin, että ase- ja harrastajaryhmät ovat valittaneet muutoksista, ja osa jopa uhannut lopettaa harrastuksensa muun muassa Facebook-keskusteluissa.

Maanpuolustuskoulutus uuteen virallisasemaan

Eduskunnalle ehdotetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen aseman virallistamista aselakien muutoksen yhteydessä. Järjestö voisi antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

Yhdistys voisi saada aselupia tiettyihin direktiivin A-luokan aseisiin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys rinnastetaankin Lodeniuksen arvion mukaan yksittäisiin henkilöihin aseluvan hankinnassa:

– Suurempi asia onkin, että kun EU-direktiivi lähtee siitä, että tuliaseiden suhteen, jotka pääosin olisivat kiellettyjä, voisi poikkeuksellisesti antaa lupia vain henkilöille, tietyillä syillä. Nyt kuitenkin mm Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ehdotetaan, että se saisi myös järjestönä hankkia aseita.

– Nyt kyse tulee olemaan organisaatiosta, joka on puolustusvoimien ulkopuolella, ja jolla on oikeus harjoituttaa aseellista toimintaa raskailla tuliaseilla. Enää ei puhuta ilmakivääreistä eikä käsiaseista tai urheiluammunnasta. Nyt Maanpuolustuskoulutusyhdistys saisi hallinnoida ja virallisen luvan harjoitella esimerkiksi myös sarjatuliaseilla. Tähänkin asti ollaan ehkä toimittu vapaaehtoistoiminnassa aseellisen koulutuksien suhteen harmaalla alueella, mutta se on kuitenkin ollut pääsääntöisesti puolustusvoimien vastuulla.

Aseluvat myöntää poliisiviranomainen.

Huolestuttavaa organisoitumista

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen roolin muutos herättää suurta huolta ja kysymyksiä.

– Ne jotka harrastavat enemmän historiaa, ovat sanoneet, että tämä muistuttaa jo suojeluskuntatoimintaa. Sillä on oma johto, ja se saa ryhtyä harjoituttamaan sotilaallista toimintaa. Asekoulutusta ei demokratiassa pidä ulkoistaa armeijalta pois.

– Osa on aivan varmasti vilpittömästi mukana maanpuolustustyössä, Lodenius toteaa ja jatkaa:

– Tässä ajassa ja Euroopan tilanteessa tämä on kuitenkin vihonviimeinen aika antaa armeijan ulkopuoliselle organisaatiolle näin paljon liikkumavaraa organisoida aseellista koulutusta.

Lodenius näkee myös turvallisuusongelman varastoinnissa, jos Maanpuolustuskoulutusyhdistys Maanpuolustuskoulutusyhdistys alkaa hankkimaan aseita suuria määriä ”koulutuskäyttöön”.