Jarmo Lintunen

Kevään eduskuntavaaleissa on SAK:n Matti Huutolan mukaan paljon pelissä, kun Suomen Yrittäjät syöttävät ay-vastaista kampanjaa porvaripuolueiden agendalle.

SAK:n edustajistossa puhunut SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola korosti, että ay-liikkeen kamppailu työehdoista ei todellaan ole ohi. Suuret muutokset tapahtuvat eduskuntavaaleissa, sillä työmarkkinat ovat pysyvästi politisoituneet.

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäisen viimeaikaiset ay-vastaiset kampanjat kertovat Huutolan mukaan, mitä porvaripuolueiden agendalle syötetään ensi vaalikaudeksi.

– Työehtosopimusten yleissitovuus on heidän pääasiallinen hyökkäyksensä kohde, hän sanoo.

Huutola muistuttaa, että porvaripolitiikan uuskielellä hyökkäystä kutsutaan työmarkkinakartellin purkamiseksi ja yksilön sopimusoikeuksien vahvistamiseksi.

Hallitus yllätti kehysriihessä

Huutola ruoti puheessaan maan hallituksen ay-vastaisen hyökkäyksen vaiheita ja muistutti kilpailukykysopimukseen suostuneelle ay-liikkeelle annetuista lupauksista, muun muassa siitä, ettei työttömyysturvaan tehtäisi lisäleikkauksia. Toisin kävi. Ja hallitus kutsui työttömien toimeentulon leikkausta häpeilemättömästi aktiivimalliksi.

ILMOITUS

– Kevään kehysriihessä hallitus yllätti jälleen ay-liikkeen heikentämällä irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä.

Toinen Huutolan mukaan hätkähdyttävä päätös osui erityisen kovasti nuoriin, kun hallitus päätti sallia määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perustetta alle 30-vuotiailta, jotka ovat olleet työttöminä vähintään kolme kuukautta.

Keskustan yhteiskuntasopimus onkin Huutolan mukaan paljastunut täysveriseksi työreformiksi, jossa työtekijöiltä otetaan ja työnantajille annetaan.

Perustaitotakuu

Ay-liikkeen vastaus löytyy Huutolan mukaan kasvupolitiikan reseptistä:

– Suomen on satsattava korkeatasoiseen koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja varmistaa, että pieni kansakuntamme hyödyntää kaikkien työpanoksen. Kaikkien pysymisen mukana turvaa vaikuttavimmin laadukas varhaiskasvatus, peruskoulu ja elinikäinen oppiminen.

SAK:laisen palkansaajaliikkeen suuri huoli liittyy Huutolan mukaan siihen, että 600 000 suomalaisella on puutteita perustaidoissa, kuten luku-, kirjoitus- ja digitaidoissa.

– Esitämme näiden aikuisten osaamisen kehittämiseksi perustaitotakuuta, jotta he voivat aidosti päästä tai pysyä työmarkkinoilla.

Suomi on luonut maailman parhaan koulutusjärjestelmän. Sen uudeksi tavoitteeksi tulee Huutolan mukaan asettaa oppivelvollisuuden pidentäminen niin, että meillä on 12-vuotinen peruskoulu.

– Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä täsmätoimin on kokeiltu vuosikymmenet, mutta vajavaiset tulokset kertovat tarpeesta tehdä aiempaa radikaalimpia yhteiskunnallisia uudistuksia.