Lehtikuva/Markku Ulander

”Hallituksella ei ehkä kestä kantti toteuttaa heikennyksiä.”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että päätökset vastatoimista hallituksen suunnittelemia työehtojen heikennyksiä vastaan pitää tehdä yhdessä SAK:n tasolla.

Liittonsa valtuuston kokouksessa puhunut Aalto totesi, ettei asiassa kaivata yksittäisten liittojen sooloilua.

Työehtojen heikennyksillä Aalto tarkoitti vielä epämääräisessä vaiheessa olevia suunnitelmia irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ja nuorten työntekijöiden määräaikaistamista ilman perusteita.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kaivoi esityksillään itsensä syvemmälle vastakkainasettelun vallihautaan.

Aalto on aiemmin todennut, että hallituksen aikeisiin vastataan toimenpitein, jotka eivät ole vaikutuksiltaan vähäisiä.

Nyt Aallosta on alkanut näyttää, ettei hallituksella riitä rotia toteuttaa viimeisimpiä heikennyssuunnitelmiaan enää hallituskauden loppusuoralla.

ILMOITUS

– Ei ole tiedossa, että kyseisistä asioista olisi valmistunut tai valmistumassa varsinaisia esityksiä.

Jos toimenpiteisiin on aihetta, ne ajoittuvat Aallon mukaan kesälomien jälkeiseen aikaan.

”Helle toimi oikein”

Teollisuusliitossa ollaan hyvillään, ettei sen päänavauksen tasoa ylitetty palkkakierroksella. Usein aikaisemmin ensimmäisenä sopimuksen tehnyt on joutunut astinlaudaksi muiden tavoitellessa parempia sopimuksia.

Aallon mukaan päänavauksessa muodostunutta palkkalinjaa varjelivat omaa etuaan vahtineet työnantajaliitot ja toissijaisesti valtakunnansovittelija Minna Helle.

Aallon mielestä Helle toimi hyvin, jos asiaa katsotaan työmarkkinajärjestelmän toimintakyvyn kannalta. Päänavaajaa pitää suojella, koska muuten mikään liitto ei suostu ensimmäiseksi sopimuksentekijäksi.

Päänavaajan rooli ei kelvannut

Aalto sanoo tarjonneensa sopimuskierroksen päänavaajan tehtävää myös muille liitoille, mutta se ei millekään kelvannut.


Turja Lehtonen.

Myös seuraavalla sopimuskierroksella päänavaajan roolin voi hänen puolestaan ottaa vallan mainiosti jokin muukin liitto. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että seuraavan sopimuskauden pituudet ovat levinneet laajaksi haitariksi.

– Teollisuusliitto ei voi odottaa omien sopimustensa kanssa huhtikuulle asti.

Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ei odota suuria muutoksia seuraavan sopimuskierroksen marssijärjestykseen.

– Työnantajat ovat havainneet tämän hyväksi strategiaksi, Lehtonen perustelee.

Valinta ja vastuu

Valtuustopuheessaan Lehtonen kehotti Suomen Yrittäjiä myönteisillä aloitteilla yhteistyöhön ay-liikkeen kanssa. Sellainen olisi hänen mukaansa kehotus valita työntekijöiden luottamusmiehiä SY:n jäsenyrityksiin.

– Näin SY:n jäsenyritykset saisivat käyttöönsä paikallisen sopimisen koko kirjon, Lehtonen opasti.

Suomen Yrittäjät on kuitenkin Lehtosen mukaan valinnut yhteistyön sijaan vastakkainasettelun tien kehottamalla jäsenyrityksiään liittämään työntekijänsä ns. Loimaan kassaan YTK:hon.

– Esityksellään yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kaivoi itsensä syvemmälle vastakkainasettelun vallihautaan. Tämä on valinta, josta hänen pitää vastuunsa kantaa, Lehtonen totesi.