Kenellä on vastuu ilmastonmuutoksesta?

Tätä olen viime aikoina pohtinut.

Pariisin ilmastosopimuksen myötä meille tarjoutui mahdollisuus vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Meille tarjoutui siis mahdollisuus alkaa toimia viimeistään nyt.

Kenen on ryhdyttävä toimiin ja millaisiin toimiin?

Ainakin poliittisten päättäjien on aika toimia. Pariisin ilmastokokouksen päätökset on saatava laitettua käytäntöön, mutta hitaastipa etenee. Lainsäädäntötyössä lobbauksesta ei ole puutetta. Monipuolista informaatiota on kyllä tarjolla, ristiriitaistakin – pään saa pitää kylmänä eikä kriittisyyttä voi hetkeksikään unohtaa. Kansalaisiakin on kuultava.

Minkälaisen vastuun me päättäjät olemme valmiita ottamaan tulevien sukupolvien oikeuksista? On helppoa ajatella lähitulevaisuutta, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa satojen vuosien päähän.

ILMOITUS

Kaikenlaisten päästövähennystoimien takaa pitäisi löytyä ensiksikin näyttöä siitä, että toimet ovat tehokkaita. Siinä on ensimmäinen kompastuskivi. Tulevaisuuden tapahtumien mallintaminen on haastavaa ja näkemyksiä on erilaisia.

Toinen ongelma on taakanjako. Tämä on nyt akuutisti pohdittavana. Kuka tämän kaiken tekee? Kuka maksaa? Pariisin ilmastokokouksen lopputulema oli siinäkin mielessä positiivinen, että kerrankin tuntui siltä, että ilmastokysymyksissä vallinnut kuilu pohjoisen ja etelän välillä kaventui huomattavasti edellisistä ilmastokokouksista. Tämä oli ilahduttavaa, sillä ilmastopäätösten pitää olla demokraattisia päätöksiä, joissa kuuluu koko maapallon ääni. Eli kaikkien tulee osallistua, mutta toisten eli meidän isojen päästäjien, täytyy osallistua enemmän.

On helppoa ajatella lähitulevaisuutta, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa satojen vuosien päähän.

Onkohan tätä vielä sisäistetty?

Yhteiskunnallista pohdintaa tarvitaan ainakin nykyistä enemmän, sillä keskustelua ohjaa yhä luonnontieteellis-tekninen näkökulma. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa yhä enenevissä määrin. Tarvitaan uusia avauksia ja uudenlaista yhteiskunnallista ajattelua.

Kuten Al Gore on todennut, ilmastonmuutos on paljon muutakin kuin vain ympäristöä koskeva tai poliittinen ongelma. Tekniikka ja lainsäädäntö ei riitä, vaan tarvitaan eettistä ja moraalista pohdintaa – myös omassa elämässä.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.