Lehtikuva/Jussi Nukari

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Nyt tehty päätös koskee jo niitä entisiä kansanedustajia, jotka saavat sopeutumiseläkettä tällä hetkellä. Lisäksi se koskee niitä ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka nykylain mukaan ovat siihen oikeutettuja.

Nyt sopeutumiseläkkeellä olevilla entisillä kansanedustajilla on oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulosta.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat yhdessä puhemies Paula Risikon (kok.) kanssa siirtymäsäännöksestä, jonka mukaan kansanedustajille maksetaan sopeutumisrahaa 1–3 vuotta sen perusteella, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot.

Sopeutumisrahaa voi saada kolme vuotta

Jatkossa ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisraha tarkistetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vuoden kansanedustajana.

Puhemies ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat korostavat, että tämä esitys ei muodosta minkäänlaista ennakkotapausta, jonka perusteella voitaisiin heikentää muiden eläkkeensaajien oikeuksia. Tämä oli tärkeä asia erityisesti vasemmistoliitolle.

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi.