Lehtikuva/Irene Stachon

Kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverottomuuden rajaa tulisi alan järjestöjen mielestä korottaa 50 000:stä 60 000:een.

Kiinteistötyöntekijät ja Suomen Kiinteistöliitto ovat lähettäneet yhdessä valtiovarainministeriöön esityksen arvonlisäverotuksen rajan 10 000 euron korotuksesta vuoden 2019 alusta lähtien.

Viimeksi rajaa on korotettu vuonna 2011. Rajaa on viime vuosina tarkistettu kustannus- ja inflaatiokehityksen mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa, jos kalenterivuoden aikana suoritetuista kiinteistönhallintapalveluista aiheutuneet palkkakustannukset ovat enintään 50 000 euroa.

Taloyhtiö voi siis maksaa omalle pää- tai sivutoimiselle henkilöstölleen kuten talonmiehelle, siivoojalle tai isännöitsijälle palkkaa sivukuluineen 50 000 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Jos raja ylittyy, taloyhtiö joutuu maksamaan arvonlisäveron koko osuudesta.

Arvonlisäveron välttääkseen taloyhtiö on järjestöjen mukaan saattanut joutua organisoimaan kiinteistöpalvelunsa epätarkoituksenmukaisesti tai luopumaan osasta henkilöstöään.

ILMOITUS

Vaarana että siivous- ja talonmiestöitä karsitaan

– Jos alv-rajaan tehdä indeksitarkastusta, on olemassa vaara, että välttämätöntä kiinteistönpitoa karsitaan vähentämällä talonmies- ja siivoustyötä, järjestöt toteavat.

Kustannuskehitys kiinteistöalalla on kustannus- ja palkkakehitysmittarista riippuen 9–19 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen. Järjestöt arvioivat, että nousuvauhti kiihtyy lähivuosina.

– Talonmiehille yleisen asuntoedun verotusarvo on noussut sijainnista riippuen 60 neliö asunnossa 15 -77 prosenttia, joka on vuositasolla jopa runsaan 5 000 euron lisäkustannuserä. Näin ollen on perusteltua korottaa rajaa jo vuodesta 2019 alkaen 60 000 euroon, järjestöt toteavat.

Kustannuskehityksen ohella järjestöt perustelevat esitystään hyvän kiinteistönpitotavan noudattamistarpeella ja vanhenevan väestön erityishaasteella.

– Ne yhtiöt, joissa ei ole katsottu olevan mahdollisuuksia ostaa ulkopuolisia kiinteistöalan ammattipalveluita, ovat hankkineet niitä yleensä osa-aikaisilta talonmies- ja isännöintipalveluiden tarjoajilta. Tällä tavoin on pystytty vastaamaan kysyntään joustavasti ja yksilöllisesti, esityksen tekijät toteavat.