Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kansan Uutisten pääkirjoituksessa 18.5.2018 toistetaan moneen kertaan kumottuja väitteitä TE-palvelujen yksityistämisestä, Australian mallin tuomisesta Suomeen ja nykyisten palveluiden romuttamisesta.

Maakuntauudistuksen yhteydessä nykyisin valtion tuottamat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuodesta 2020 alkaen. Palvelut eivät siirry maakunnille sellaisinaan, vaan samalla uudistetaan palvelujen sisältöä ja niiden tuottamisen tapaa. Tavoitteena ovat paremmat palvelut sekä työnhakijoille että työnantajille.

TE-toimistoja ei yksityistetä, vaan mahdollistetaan maakunnille joustava palvelujen järjestäminen eli nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet tuottaa palveluja asiakkaiden ja alueen parhaaksi. Ne voivat tuottaa palvelut myös itse. Kaikki merkittävää julkista vallankäyttöä sisältävät tehtävät, esimerkiksi tukiin tai korvauksiin liittyvät päätökset, säilyvät edelleen viranomaistehtävinä.

Rakennamme Suomen mallia, joka mukautuu maakuntien tarpeisiin. Siksi olemme tehneet vertailuja siitä, miten eri maissa työvoima- ja yrityspalveluita on järjestetty. Australian malli on yksi vertailumalli. Mitään mallia ei kuitenkaan siirretä sellaisenaan meille, se ei olisi edes rakenteellisesti mahdollista.

Muutokseen valmistaudutaan kokeiluin, jotta palvelut saadaan nopeasti käyntiin maakuntauudistuksen yhteydessä. Siksi käynnistämme ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien kanssa yhteistyössä suunnitellen tulevana vuonna kasvupalvelupilotteja.

ILMOITUS

Maakuntauudistus mahdollistaa myös kasvu- ja sotepalvelujen tiiviin yhteystyön vaikeasti työllistyvien palveluissa. Pelätty kermankuorinta ehkäistään hyvällä suunnittelulla ja viranomaisten ja palvelun tuottajien yhteistyöllä. Maakunnille tulee asianmukaiset valvonta- ja seurantavastuut, joilla riskejä ehkäistään.

Pääkirjoituksen väite siitä, että TEM painostaa palvelujen yksityistämiseen on asiaton.

Tavoitteemme on maakuntauudistuksen hengen mukaisesti mahdollistava lainsäädäntö, jossa valta ja vastuu palvelujen järjestämisestä on maakunnilla.