Lehtikuva/Roni Rekomaa

Turun Vasemmistoliitto vaatii kaupunkia kokeilemaan vanhustenhuollossa kuuden tunnin työpäivää työntekijöiden ansiotason alentumatta.

Turun Vasemmistoliitto esittää lyhennettyä työpäivää Göteborgissa Ruotsissa tehdyn kokeilun malliin. Se toteutettiin vanhainkodissa vuosina 2015–2017. Kokeilussa havaittiin palvelun laadun paranevan.

Hoitajat käyttivät enemmän aikaa ikäihmisiä aktivoivaan ja sosiaaliseen toimintaan hoidollisten toimenpiteiden ohella. Työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 10 prosenttia ja koettu työhyvinvointi koheni 50 prosenttia. Työntekijät olivat kokeilun myötä aiempaa virkeämpiä, tuotteliaampia ja onnellisempia.

Ansiotasoon ei kosketa

Työpäivän lyhentäminen parantaa työntekijöiden työtehoa, terveyttä ja onnellisuutta.

– Työpäivän lyhentäminen kuuteen tuntiin ansiotason laskematta parantaa työntekijöiden työtehoa, terveyttä ja onnellisuutta. Niin sanottu kilpailukykysopimus sitoi kuitenkin työntekijöiden kädet entistä pidemmäksi aikaa työpisteelle. Työajan lisäys on suuri virhe, joka on peruttava, summaa Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta tiedotteessaan.

Göteborgin kokeilu nosti vanhainkodin kustannuksia 22 prosentilla. Tämä on vain puolet etukäteen arvioidusta kustannusten noususta. Kokeilussa jätettiin tutkimatta hoitajien terveydentilan paranemisesta seuranneet pidemmän ajan säästöt.

Työntekijöiden työajan lyhentäminen tulisi vasemmistoliiton mukaan toteuttaa hoitajien palkkatasoon ei koskematta. Sen sijaan uusia hoitajia palkattaisiin korvaamaan työntekijöiden lyhentyvää työaikaa.