Lehtikuva/Martti Kainulainen

Uusi teknologia ei kuitenkaan näytä merkittävästi vähentäneen työtehtävien määrää.

Kun työolojen laatu on kunnossa, on uuden teknologian käyttöönotto työpaikalla helpompaa. Tämä selviää SAK:n työolobarometrista. Sen mukaan uusi teknologia ei kuitenkaan näytä merkittävästi vähentäneen työtehtävien määrää.

Työbarometri kertoo lisäksi, että hyvissä työoloissa työskentelevistä SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä 25 prosenttia kokee uuden teknologian käyttöönoton pelkästään myönteiseksi ja 9 prosenttia kielteiseksi.

Huonoissa tai melko huonoissa työoloissa pelkästään myönteisiä kokemuksia on vain 6 prosentilla työntekijöistä ja pelkästään kielteisiä 38 prosentilla.

Raskaiden tai vaarallisten työtehtävien poistuminen on usein hyväkin asia.

Hyvät työolot parantavat sopeutumista

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila arvioi, että teknologian käyttöönoton onnistuminen on työpaikalla omissa käsissä.

– Työolojen laadun parantaminen lisää myönteistä suhtautumista uuteen teknologiaan. Tulos vahvistaa käsitystä, että työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on selkeä kohtalonyhteys, hän sanoo.

ILMOITUS

Työoloilla on suurempi vaikutus uuden teknologian vastaanottamiseen kuin toimialalla, iällä tai sukupuolella. Kuitenkin enintään 30-vuotiailla työntekijöillä on kuitenkin paremmat kokemukset teknologiasta kuin vanhemmilla. Lisäksi miehet suhtautuvat uuteen teknologiaan naisia myönteisemmin ja teollisuudessa teknologian käyttöönotto näyttää onnistuvan paremmin kuin muilla toimialoilla.

Ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia

Teknologiset muutokset ovat SAK:laisilla aloilla yleisiä. Lähes puolet (48 %) työolobarometrin vastaajista kertoi, että heidän työssään on viime vuosien aikana otettu käyttöön uusi teknisiä laitteita.

Koneiden tehtäväksi työtehtäviä on siirtynyt merkittävästi vain neljällä prosentilla työntekijöistä ja 22 prosentilla jossain määrin. Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden työpaikkojen työntekijöistä kolme neljännestä (74 %) kertoi, ettei heille kuuluneita työtehtäviä ole siirtynyt koneiden, automaattien, robottien tai muun teknologian tehtäväksi.

Vastaava tulos saatiin SAK:n maaliskuussa toteutetussa luottamushenkilöpaneelin kyselyssä. Kyselyssä 72 prosenttia luottamushenkilöistä arvioi, ettei uuden teknologian käyttöönotolla ole ollut työllisyysvaikutuksia.

– Teknologia voi lisätä, poistaa tai muuttaa yksittäisiä työtehtäviä, mutta ainakaan toistaiseksi se ei itsessään ole hävittänyt kokonaisia työpaikkoja kovinkaan yleisesti, Juha Antila toteaa.

– Raskaiden tai vaarallisten työtehtävien poistuminen on usein hyväkin asia ja saattaa lisätä työn mielekkyyttä.

Työolobarometriin haastateltiin 1 202:ta SAK:laisen ammattiliiton jäsentä puhelimitse helmi- ja maaliskuussa 2018.