Wikimedia Commons / ZullyC3P

Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoaseman ilmatilassa, lentokoneiden lähestymis- ja lähtölinjojen lähellä tehtiin viisi havaintoa droneista eli kauko-ohjattavista lennokeista. Drone-lennättäjät paitsi häiritsivät merkittävästi lentoliikennettä, myös vaaransivat alueella liikkuneiden matkustajakoneiden ja pelastushelikoptereiden turvallisuuden.

Kauko-ohjattavien ilma-alusten määrä kasvaa koko ajan, samalla lisääntyy niiden vastuuton ja vaarallinen lennättäminen. Ilmiö on kansainvälinen.

Suomen drone-lainsäädäntö on Euroopan kevyimpiä, eikä laki velvoita lennättäjiä rekisteröitymään tai kouluttautumaan ilmatilan käyttöön ja rajoituksiin. Myös viranomaisten mahdollisuus puuttua ilmailua vaarantavaan lennätykseen on rajallinen.

Lentäjät kokevat dronet erittäin vaikeiksi havaita ilmasta ennen kuin ne ovat liian lähellä.

Maailmalla on julkaistu tutkimuksia dronejen törmäyksen vaikutuksesta ilma-aluksiin. Matkustajalentokoneet on sertifioitu kestämään yksittäiset lintutörmäykset, mutta tutkimusten mukaan lennokin osuminen ilma-aluksen rakenteisiin, moottoreihin tai tuulilasiin aiheuttaa huomattavasti samanpainoista lintua vakavamman vahingon.

Helikopterit ovat jopa lentokoneita haavoittuvampia heikompirakenteisten tuulilasiensa sekä ulkoisille iskuille hyvin herkän roottorimekanisminsa vuoksi. Pelastuskopterit lentävät matalalla, mikä lisää törmäysriskiä. Lentäjät kokevat dronet erittäin vaikeiksi havaita ilmasta ennen kuin ne ovat liian lähellä.

Vuonna 2021 voimaan tulevat yleiseurooppalaiset määräykset tuonevat ainakin rekisteröinti- ja koulutusvaatimukset Suomeen. Trafin droneinfo.fi -sivustolla kerrotaan, missä kauko-ohjattavien lennokkien lennättäminen on luvallista ja turvallista.