Lehtikuva/Vesa Moilanen

Naisjärjestöjen mielestä ikärajan arvioimisen tuomioistuimille jättävä laki ei suojele lapsia riittävästi.

Ranskan parlamentin alahuoneessa käydään keskustelua lakiesityksestä, jonka tarkoitus on vähentää seksuaalista ja sukupuolesta johtuvaa väkivaltaa. Alkunsa #metoo-kampanjasta saanut lakialoite on joutunut maan naisjärjestöjen hampaisiin.

Hallituksen mukaan parlamentin alahuoneessa käsiteltävänä oleva laki tähtää teini-ikäisten aiempaa parempaan suojeluun. Uutena säännöksenä lakiesitykseen on kirjattu, että hyväksikäytön uhri voi olla erityisen haavoittuvainen nuoren ikänsä vuoksi.

Naisjärjestöjen mukaan lakiteksti ei ole riittävän tiukka. Järjestöjen mukaan lakiin on selvästi kirjattava, että alle 15-vuotias ei milloinkaan voi antaa suostumustaan seksuaaliseen toimintaan aikuisen kanssa.

Lakiesitykseen on kirjattu raiskauksen ja seksuaalisen hyväksikäytön voivan juontua uhrin nuoren iän aiheuttamasta haavoittuvuudesta.

Ranskalaisten oikeusistuimet jättivät hiljakkoin tuomitsematta raiskauksesta miehet, jotka olivat olleet sukupuoliyhdynnässä 11-vuotiaiden tyttöjen kanssa. Syy tuomitsematta jättämiseen oli se, että viranomaiset eivät voineet osoittaa miesten pakottaneen tytöt yhdyntään. Ranskan laissa ei määritellä alaikärajaa seksiin suostumiselle.

Ranskan korkein hallinto-oikeus puolestaan on varoittanut hallitusta asettamasta tarkkaa suojaikärajaa, koska sen voitaisiin katsoa loukkaavan hyväksikäytöstä syytetyn aikuisen syyttömyysoletusta. Syyttömyysoletuksen puuttuminen voitaisiin korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tulkita perustuslain vastaiseksi.

Hallitus on ottanut varoituksen huomioon lakiehdotuksen tekstiä laatiessaan ja päättänyt jättää lapsen haavoittuvuuden tuomioistuimen arvioitavaksi.

Muita lakiesityksen muutosehdotuksia on seksuaalirikosten syyteajan jatkaminen 30 vuoteen siitä, kun uhri täyttää 18. Voimassa olevan lain mukaan syyteaika säilyy 20 vuotta. Lisäksi lakiehdotukseen on kirjattu 90 euron sakkorangaistus seksuaalisesta häirinnästä kadulla tai julkisessa liikennevälineessä.