Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työtyytyväisyys vähentynyt, kiusaaminen yleistynyt.

Yli puolet opettajista tekee töitä sekä lauantaina että sunnuntaina. Työviikot venyvät liki 40-tuntisiksi, mutta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sen ylikin.

– Alan työehtosopimuksia ei noudateta, Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi tiistaina.

Lisäksi työt jakautuvat epätasaisesti. Juuri julkaistun opetusalan työolobarometrin mukaan vakituiset tekevät pidempiä päiviä kuin määräaikaiset.

OAJ on huolissaan opettajien jaksamisesta. Työn määrä on kasvanut etenkin varhaiskasvatuksessa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa: noin 70 prosenttia opettajista kertoo, että työn määrä on suuri usein tai erittäin usein.

Luukkaisen mukaan työn määrää lisäävät oppilaskohtaiset arvioinnit, uudet opetussuunnitelmat ja erilaiset hallitusten kehittämisprojektit.

ILMOITUS

– Varsin pienet, lyhytkestoiset hankkeet uuvuttavat väkeä. Sirpaleisuutta saataisiin vähennettyä, jos Suomessa siirryttäisiin pitkäkestoisiin, yli hallituskausien kestäviin ohjelmiin.

Kuormitusta pitäisi arvioida”

Työolobarometrin avovastauksissa opettajat kertovat, että he käyttäisivät ajan mieluiten lasten ja nuorten opetukseen kuin erilaisten papereiden täyttämiseen.

”Opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ei ole enää aikaa, eikä kohta enää voimiakaan. Haluaisin panostaa enemmän omaan opettamiseen”, kirjoittaa yksi opettajista.

Luukkainen huomauttaa, että erityisoppilaat työllistävät opettajia yllättävän paljon, sillä erityisoppilaiden tueksi ei ole aina saatavilla koulutettuja ammattilaisia.

Lisäksi oppilaiden muut ongelmat tulevat koulutyöhön. Luukkainen sanoo, että opettaja joutuu olemaan monena, mutta hänen ei kuitenkaan pidä toimia perhe- tai mielenterveysohjaajana. OAJ:n mukaan koulun rehtorille tulisi antaa oikeus poistaa häiriköivä oppilas koulusta kahdeksi koulupäiväksi.

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työkuorman mittaamiseen tarvitaan OAJ:n mukaan valtakunnallinen arviointimenetelmä. Järjestö toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeri ottaisi vastuun arviointimenetelmän laatimisesta.

Kiusaaminen yleistynyt

Moni työolobarometrin mittareista osoittaa hälyttävää kehitystä. Opettajien työtyytyväisyys on vähentynyt, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat heikentyneet ja kiusaaminen on yleistynyt.

Lähes joka toinen opettaja joutui viime vuonna kiusatuksi tai häntä kohdeltiin epäasiallisesti. Neljä vuotta sitten osuus oli 36 prosenttia. Viime vuonna kiusaamista kokeneista opettajista liki joka kymmenes joutui olemaan kiusaamisen takia pois töistä.

Kyselyssä tiedusteltiin ensimmäistä kertaa, onko kiusaaminen ollut jatkuvaa. Useampi kuin joka viides opettaja oli vuoden mittaan joutunut vakavasti ja toistuvasti kiusatuksi. Kymmenessä prosentissa kiusaaja oli työtoveri, varhaiskasvatuksessa 20 prosentissa tapauksista.

Peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu oli yleisempää kuin muualla.

OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio sanoo, että #metoo-kampanjan siivittämänä saatu valtakunnallinen ohjeistus seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi on hyvä juttu. Nyt tarvittaisiin myös ohjeet muun epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi.