Jarmo Lintunen

Kansan Uutiset julkaisi 27.4. mielipidekirjoituksen otsikolla ”Varhaiskasvatuksen arvottomat ammattilaiset?”. Kirjoituksessa esitetään, että lastenhoitajien ja sosionomien osaamista ei tunnustettaisi, ja lastenhoitajat muuttuisivat arvottomiksi.

Niin lastenhoitajia kuin sosionomejakin tarvitaan varhaiskasvatuksessa myös jatkossa ja heidän osaamistaan arvostetaan. On erinomaista, että ammatillisten koulutusten sisältöä on kehitetty varhaiskasvatusosaamista vahvistavaksi.

Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa korkeammin koulutetun henkilöstön osuutta päiväkodeissa samalla kuitenkin huolehtien päiväkotien moniammatillisuudesta.

Kirjoituksessa todetaan virheellisesti, että ammattikorkeakoulusta valmistuneet lastentarhanopettajat menettäisivät kelpoisuutensa. Siirtymäsäännöksillä turvataan nykyisten sosionomien ja alaa opiskelevien kelpoisuus opettajan tehtäviin.

Ministeriö vastasi jo edellisessä vastineessaan (20.4.), että kaikki henkilöt, jotka ovat kelpoisia lastentarhanopettajaksi lain tullessa voimaan, ovat työuransa loppuun saakka kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin riippumatta siitä, ovatko he sosionomeja vai kasvatustieteen kandidaatteja. Kukaan ei siis menetä kelpoisuuttaan tai ammattiaan.

ILMOITUS

Päiväkotien uutta henkilöstörakennetta aletaan soveltaa vasta vuodesta 2030 lähtien, jotta uudistukseen ehditään varautua kunnissa.

Kirjoittaja on huolissaan siitä, saadaanko päiväkoteihin riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa valtakunnallisesti ja alueellisesti henkilöstömäärien kehittymistä.

Työolosuhteisiin ja palkkaukseen liittyvät asiat eivät kuulu varhaiskasvatuslakiin. Niistä päättävät varhaiskasvatuksen järjestäjät, eli yleisimmin kunnat.

Tarja Kahiluoto
neuvotteleva virkamies
opetus- ja kulttuuriministeriö