Jos lapsesi on herkkä, niin mieti tarkkaan, laitatko hänet päiväkotiin Suomessa. Jos lapsesi on herkkä, niin mieti tarkkaan, laitatko hänet normikouluun (1.– 9. luokat).

Herkkiä lapsia ja nuoria on 15–20 prosenttia kokoikäluokasta. Kiusatuksi tulee Suomessa vuosittain 50 000 (10 %) lasta ja nuorta.

Suomessa ei ole saatu aikaiseksi mitään kiusaamisen loppumiseksi. Eikä se ole ihme, koska vallanpitäjätkin kiusaavat kansaa vuosikymmenestä toiseen.

Lapsi ja nuori eivät kehityksensä keskeneräisyyden johdosta pysty vielä toimimaan siten kuin tulisi toimia, kun heitä kiusataan. Vanhempien sekä koulun ja opettajien velvollisuus on silloin auttaa lasta ja nuorta niin, että lapsi tai nuori pelastuu.

Insinöörit ovat taitavia löytämään ratkaisuja erilaisiin teknisiin pulmiin. Voisivatko he välillä keskittyä myös ratkaisemaan yhteiskuntamme ongelmia?

Päivi Ruippo
Helsinki