Lehtikuva/Milla Takala

HUS esittää siirtymistä uusiin palvelumuotoihin kokeilujen kautta.

Suomen suurin terveyspalveluiden tuottaja HUS-kuntayhtymä varoittaa jälleen kerran hallitusta sote- ja maakuntauudistuksen vaaroista.

Hallituksen puheenjohtajan Ulla-Marja Urhon (kok.) mukaan uudistuksesta tulee koitua hyötyä sote-palvelujen potilaille ja asiakkaille eikä uudistus saa vaarantaa nyt hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa.

HUS-kuntayhtymän hallitus ennakoi irtisanomisia, jos hallituksen esitys asiakasseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla hankittavista palveluista toteutuu. Vain yhtiöitetty palvelutuottaja voi tuottaa palveluja asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla.

HUS:n hallitus ennakoi irtisanomisia, jos hallituksen esitys asiakasseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla hankittavista palveluista toteutuu.

Tämän arvioidaan johtavan todennäköisesti maakunnan liikelaitoksen toiminnan nopeaan sopeuttamistarpeeseen ja irtisanomisiin. HUS:n hallitus perääkin maakunnan liikelaitokselle oikeutta tuottaa palveluja asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla.

Valinnanvapaus lisää kustannuksia

Hallituksen mukaan esitetty malli ei toteuta varmuudella mitään tärkeimmistä tavoitteista. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen uhkaavat jäädä toteutumatta.

ILMOITUS

HUS:n hallitus antaisi ensimmäisessä vaiheessa vain sote-palvelujen järjestämisvastuun maakunnille. Uudistuksessa pitäisi edetä kokeilujen kautta. Hallitus pelkää myös, että rahoitus on riittämätön suhteessa palvelujen tarpeeseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin.

Suurille pieniä enemmän rahaa

Väestökasvua ja pääkaupunkiseudun erityispiirteitä ei huomioida riittävästi hallituksen mukaan. Myöskään muutoskustannuksia ei otettu huomioon ja valinnanvapaus lisää rahoitustarvetta. Valinnanvapaus tulisi toteuttaa budjettirajoitteen puitteissa.

Uudistuksen kokonaiskustannukset eivät ole tiedossa siitä päätettäessä, todetaan. HUS:n hallitus esittääkin vuosien 2020 – 2025 kehyksen kasvattamista sekä määrittämään väestökertoimen, jonka perusteella suurimmat väestökeskittymät saavat suhteellisesti enemmän rahaa kuin pienemmät.

HUSin laskelmat osoittavat, että tukipalveluiden kustannukset voivat lisääntyä merkittävästi, jos sote-keskuksilla ei ole oikeutta käyttää maakunnan liikelaitoksen tuottamia tukipalveluja.