Kansan Uutisissa oli 27.4. mielenkiintoinen artikkeli Marjo Liukkosen teoksesta ”Hennalan naismurhat 1918”, mikä houkuttelee tutustumaan teokseen paremminkin. Kiinnitin kuitenkin epäuskoisena huomioni artikkelin lauseeseen: ”Tässä tuntuu olevan taustalla darwinismi, ihmiskokeen tuntua.”

Charles Darwinin teoksista ei missään kohdin voi tehdä johtopäätöstä minkäänlaisista ihmiskokeista. Pikemminkin päinvastoin.

Ehkä kirjoittaja sotkee Darwinin niin sanottuihin sosiaalidarwinisteihin, jotka asettuivat mainittujen rotuoppien kannalle. Heidän ”teoreettiset” lähtökohtansa ovat kuitenkin läheistä sukua Malthusille, eikä niillä ole mitään tieteellistä yhteyttä Darwiniin. Eklektisyys eli sopivantuntuisten tieteellisten tosiasioiden ymppääminen oman epätieteellisen teorian tueksi lienee rotuoppien kannattajien ainoa syy mainita Darwin sepustustensa yhteydessä.

Minulle Darwin, kuten Arkhimedes, Galilei, Newton, Marx, Einstein ja monet muut edustavat ihmisiä, jotka ovat edistäneet tosiasioihin pohjautuvaa tietoa, ei mielikuvitukseen perustuvaa luulottelua. Toki osa heidänkin ajattelustaan on saattanut osoittautua virheelliseksi, mutta he ovat luoneet ne perusteoriat, joihin nojautuen tänäkin päivänä tieteellistä näkemystä kehitetään eteenpäin.

Markku J. Kekäläinen
Espoo