Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Nais- ja miespappien käsitykset naisten etenemisestä kirkossa ovat valovuosien päässä toisistaan.

Asenteet ovat vahvasti sukupuolittuneita suhtautumisessa naisten etenemiseen kirkon tehtävissä. Naispapit kannattavat vahvasti naisten etenemistä, kun taas miespapit suhtautuvat huomattavasti nuivemmin naispappien etenemiseen urallaan.

Naispapeista haluaa naisia piispoiksi 73 prosenttia ja muihin kirkon johtotehtäviin 70 prosenttia, kun miehistä vain 32 prosenttia haluaa naisen piispaksi ja muihin johtotehtäviin 27 prosenttia. Nais- ja miespappien näkemyserot ovat vastaavaa luokkaa myös suhtautumisessa naisiin kirkkoherroina.

Hämmentävän suuret näkemyserot

Sukupuolten väliset erot naisten johtotehtäviä kohtaan ovat papiston keskuudessa hämmentävät suuret.

Miespappien asenteet lähentelevät konservatiivisuudessaan kanttoreita. Naisten johtajuutta kirkossa kannatetaan papiston keskuudessa enemmän kuin kanttoreiden keskuudessa

– Sukupuolten väliset erot naisten johtotehtäviä kohtaan ovat papiston keskuudessa hämmentävän suuret. Ei ihme, että naiset kokevat jäävänsä yksin murtamaan lasikattoja. Tasa-arvon pitäisi olla kaikkien yhteinen asia, sanoo Kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Tiedot selviävät Kanttori-urkuriliiton, Pappisliiton ja Teologiliiton jäsenille alkuvuodesta tehdystä jäsentutkimuksesta.

ILMOITUS

Asenteet samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen muuttuneet

Pappien asenteet samaa sukupuolta olevien parien siunaamista ja vihkimistä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Pappien näkemykset myös samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä kohtaan ovat muuttuneet nopeasti.

Vuonna 2002 papeista vain 24 prosenttia kannatti samaa sukupuolta olevien parien kirkollista siunaamista ja 62 prosenttia vastusti. Tänä vuonna siunaamisen kannattajia on papeista 69 prosenttia ja vastustajia enää 22 prosenttia. Kannattajien ja vastustajien osuudet ovat nyt päinvastaisia.

Epäselvä tilanne kirkollisesta vihkimisestä aiheuttaa jännitteitä

Samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä kannattaa papistosta nyt 55 prosenttia ja vastustaa 34 prosenttia. Neljä vuotta sitten vihkimistä kannatti 35 prosenttia ja vastusti puolet.

Myös kanttoreiden asenteet samaa sukupuolta olevien parien kirkollista siunaamista ja parien kirkollista vihkimistä kohtaan ovat muuttuneet, mutta eivät yhtä nopeasti kuin pappien.

Kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junni ennakoi kasvavia jännitteitä kirkon sisälle:

– Etenkin pappien asenteet muuttuvat nopeasti, mikä tulee aiheuttamaan yhä kasvavia jännitteitä kirkon sisällä, jos nykyinen epäselvä tilanne avioliiton siunaamisen ja vihkimisen suhteen ei vähitellen ratkea.