Pekka Helminen

Vasemmisto arvioi, että Turussa kokoomus pyrkii tekemään elinkeinoelämän intressit kaupungin tavoitteiksi.

Turun Vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti Turussa suunnitellun kestävän kasvun ohjelman toteuttamiseen. Se arvioi, että kokoomus juonii uutta sopimusta, jolla huuhaa-investoinnit vievät rahat palveluilta.

Vasemmistoliitto muistuttaa Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kokoomuksen Lauri Katteluksen, ilmoittaneen, että puolueet neuvottelevat hänen johdollaan kevään aikana niin sanotusta Kestävän kasvun ohjelmasta. Siinä sovittaisiin lähivuosien investoinneista ja sopeuttamis- eli leikkaustoimenpiteistä, joista jälkimmäisten vasemmistoliitto arvelee mitä ilmeisimmin kohdistuvan kaupungin palveluihin ja henkilöstöön.

”Kokoomus junailee”

Palveluinvestoinneista huomioidaan vain pakolliset.

Turun Vasemmistoliitto on vaatinut Turkuun normaalia kunnallishallinnon mukaista valmistelua kabinettisopimisen sijaan. Se katsoo, että kaupungin talousjohdon esittelemät laskelmat investointien edellyttämistä sopeuttamistoimista eivät kestä lähempää tarkastelua.

Vasemmistoliitto muistuttaa lisäksi, että investoinnit ja käyttötalousmenot ovat kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ratkaistavia asioita.

– Kokoomus junailee nyt Turku-sopimuksen kaltaista paperia, jolla se pyrkii laajentamaan elinkeinoelämän intressien mukaiset tavoitteet kaupungin tavoitteiksi. Tämä oli nähtävissä jo strategian päivittämisestä käydyissä keskusteluissa, vasemmistoliitto toteaa torstaina julkaisemassaan kannanotossa.

ILMOITUS

Vasemmisto tulkitsee, että elinkeinoelämä asettaa niin sanotut vetovoimainvestoinnit ja kaupungin keskustan täydennysrakentamisen etusijalle.

– Se tarkoittaa esimerkiksi Ratapihan kyseenalaisen areenahankkeen vauhdittamista julkisella rahalla, vasemmistoliiton kunnallisjärjestö arvioi

– Palveluinvestoinneista huomioidaan vain pakolliset, ja vastapainoksi tullaan edellyttämään menokuria ja leikkauksia sekä tietenkin palveluiden yksityistämistä.

Koulu, uimahalli ja päiväkoteja

Turun vasemmisto arvioi, että kokoomus ajaa uusliberalistista julkisen sektorin alasajopolitiikkaa.

– Vastaava kehitys on jo nähty Tampereella, Turun Vasemmistoliitto muistuttaa.

Tampereen valtuusto päätti hiljattain tasapainottamisohjelmansa pohjalta yli 43 miljoonan euron sopeutuksista, joilla katetaan sikäläisten elinvoimainvestointien kuluja.

– Veronmaksajat häviävät keskustatunneleiden ja kansiareenoiden vuoksi elintärkeissä palveluissa, se toteaa.

Turun vasemmisto edellyttää satsauksia kaupunkilaisten palveluihin ja lähiöiden palvelutason nostamista.

– Pansio tarvitsee yläkoulun, Itä-Turku uimahallin, kunnallisia päiväkoteja tarvitaan ympäri kaupunkia ja vanhusten palveluasumiseen tulee panostaa. Sosiaalipalveluille tarvitaan lähiöissä tiloja, järjestö luettelee.

– Tarvitaan myös määrärahojen lisäämistä varhaiskasvatukseen, kouluille, sosiaali- ja terveyspalveluille. Yksityistäminen varhaiskasvatuksessa, vanhustenhuollossa ja muissa sotepalveluissa pitää lopettaa. Asiakasmaksujen korotuksen sijaan niitä tulisi alentaa, ja terveyskeskusmaksusta olisi järkevää luopua kokonaan. Toisen asteen koulutuksesta tulisi tehdä aidosti maksutonta.