Lehtikuva/Vesa Moilanen

Toimeentulotukea saavan etävanhemman lapsille jäi vain ruokaraha.

Perustoimeentulotukiasioiden siirtäminen kuntien sosiaalitoimelta Kelalle vuoden 2017 alussa ei sujunut kivuttomasti. Yksi kipupisteistä on toimeentulotukea saavien etävanhempien lastensa kuluihin saaman tuen kutistuminen.

Aiemmin etävanhempia tuki kunnan sosiaalitoimi. Kuntien sosiaalityöntekijät tunsivat asiakkaansa ja heidän tilanteensa, joten lasten tapaamisesta koituvat menot otettiin huomioon asiakaskohtaisesti. Koska tarkkoja määräyksiä ei ollut, monessa kunnassa noudatettiin sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta ja etävanhemman menot otettiin huomioon siten, että he saivat tapaamispäiviltä enintään lapsen perusosaa vastaavan määrän toimeentulotukea. Käytäntö eri puolilla Suomea vaihteli, eikä yhtenäistä linjaa ollut.

Kun maksatukset siirtyivät Kelan vastuulle, ei harkinnanvaraisuus enää onnistunut. Vuoden 2017 alussa Kela otti käytännökseen maksaa perustoimeentulotukea saavan etävanhemman menoina lapsen perusosaa vastaavan määrän tapaamispäiviltä. Lapsen iästä ja asemasta sisarussarjassa riippuen tuen määrä on kuluvana vuonna 8,68–11,46 euroa päivässä. Lain mukaan perusosalla tulee kattaa ravinnon lisäksi muun muassa vaatteita, harrastuksia ja virkistystoimintaa.

Muutamista euroista puhuminen voi tuntua näpertelyltä, mutta viimesijaisen toimeentulotuen varassa elävälle ihmiselle menetys on merkittävä.

Siiten Kela päätti kiristää kukkaronnyörejä. Laki ei muuttunut, mutta vuoden 2017 lopulla Kela päivitti toimeentulotukiohjeistustaan. Linja kiristyi ja Kelan sisäisten ohjeiden perusteella lapsen perusosasta jäivät jäljelle vain matkat etävanhemman luo halvinta kulkuneuvoa käyttäen ja ravintomenot. Ravinnon osuudeksi on arvioitu 49 prosenttia perusosasta.

Teini-ikäisen ruokaan alle vitonen päivässä

ILMOITUS

Kovimmin isku osui köyhimpiin etävanhempiin. Viimesijaisen tukimuodon saajana etävanhemman toimeentulo on jo lähtökohtaisesti niin heikko, ettei hänellä katsota olevan varaa maksaa elatusapua lähivanhemman huostassa pääsääntöisesti oleville lapsilleen. Arvion niin sanotusta elatusavun nollasopimuksesta tekee sosiaaliviranomainen, esimerkiksi lastenvalvoja.

Kelan tulkinnan mukaan etävanhemman, joka ei pysty maksamaan elatusapua, ei myöskään tarvitse lapsia tavatessaan huolehtia muusta kuin näiden halvalla ruokkimisesta. Kaikki muu on ekstraa, oli kyse sitten uimahallikäynnistä, elokuvista tai vaikka poikkeamisesta hampurilaiselle.

Muutamista euroista puhuminen voi tuntua näpertelyltä, mutta viimesijaisen toimeentulotuen varassa elävälle ihmiselle menetys on merkittävä. Kun kolmilapsisen eroperheen etävanhempi aiemmin haki ja sai perustoimeentulotukea lasten luonaan olosta koituviin menoihin seitsemäksi päiväksi kuukaudessa, tuen määrä oli 215,53 euroa.

Kelan uuden linjauksen mukaan etävanhemmalle myönnetään vain ruokarahaa, siis hivenen alle puolet lapsen perusosasta eli 105,60 euroa. Teini-ikäisen lapsen ravitsemisen oletetaan siis hoituvan noin viidellä eurolla päivässä, vaikka yleensä etävanhemman luona vietetään viikonloppuja, jolloin kouluruokakaan ei ole nälkää helpottamassa.