SAK:n kuvapankki

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola puhui vappupäivänä Salossa.

Hallitus on menettänyt työntekijäjärjestöjen luottamuksen, sanoi SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola vappupuheessaan. Luottamusta on nakertanut hallituksen ideologinen näkemys siitä, että työntekijä on syyllinen työttömyyteensä ja työntekijän suojana olevat vähimmäisehdot ovat työllistymisen este.

– Rangaistusten lisääminen tai etuuksien leikkaaminen ei ole positiivista ja eteenpäin katsovaa politiikkaa. Se on työttömien syyllistämistä ja rankaisemista, eikä mitään muuta.

Huutia puheessa saivat myös hallituksen aikeet helpottaa irtisanomista alle 20:n hengen yrityksissä ja mahdollistaa perusteettomat määräaikaiset työsuhteet alle 30-vuotiaille työttömille, jos he ovat olleet työttöminä yli kolme kuukautta.

– Työntekijät ovat uhrautuneet talousvaikeuksissa kamppailevan Suomen puolesta sopimalla useita maltillisia ja jopa ansioita leikkaavia työehtosopimuksia. Monta ratkaisua on jouduttu tekemään siksi, että pahin mahdollinen ei toteutuisi.

Aito sopimisen kulttuuri palautettava

Suomalaisen työelämän ja elinkeinoelämän tulevaisuus voi perustua vain sopimuksiin, Huutola korostaa. Hän peräänkuuluttaa aitoja neuvotteluja työntekijäjärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja kulloinkin poliittista valtaapitävän hallituksen kesken.

ILMOITUS

– Niiden neuvotteluosapuolten, jotka sitoutuvat ja myös valvovat tehtyjä sopimuksia.

Suomeen tuleekin palauttaa aito sopimisen kulttuuri. Sen toteutuminen edellyttää hallitusta, joka haluaa talouden kasvun jakautuvan nykyistä oikeudenmukaisemmin, Huutola sanoi.

– Haluankin lopuksi rakentavassa mielessä varoittaa innokkaimpia uusliberalistisia tahoja enää tämän enempää lisäämästä vastakkainasettelua. Muutoin seuraukset voivat olla vakavia, ja niiden korjaamiseen menee vuosia, ellei vuosikymmeniä. Tehkäämme työtä sen puolesta, että näin ei kävisi.