Sirpa Koskinen

Ay-liikkeellä ei ole enää mitään syytä yrittää olla rakentava tämän hallituksen kanssa, koska se on rikkonut lähes kaiken, mistä se kilpailukykysopimuksella sopi, sanoo Turja Lehtonen.

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen vaatii arvon palauttamista työelämän asioiden kolmikantaiselle valmistelulle ja sopimiselle. Järvenpäässä puhunut Lehtonen esittää, että puolueet ja muut poliittiset toimijat linjaavat avoimesti tavoitteensa työelämän ja tulonjaon uudistamiseksi ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

– Esimerkiksi viime vaalien alla työttömyysturvan leikkauksista, työajan pidentämisestä tai pakkolajeista ei yksikään puolue puhunut mitään, mutta työntekijöiden ja työttömien aseman heikentämisestä tulikin hallituksen päälinja.

Lehtosen mukaan Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut pysyvästi muuttaa suomalaisen yhteiskunnan valtasuhteet työantajien eduksi.

Teollisuusliitto: Porvarihallitus ei kunnioittanut ay-liikettä tasavertaisena kumppanina työmarkkina-asioiden valmistelussa.

– Ay-liikkeen kannalta erityisen raskauttavaa on se, että Sipilän hallitus on uhkaillen ja kiristämällä puuttunut voimakkaasti työnantajien tavoitteita tukien työmarkkinoiden toimintaan. Porvarihallitus ei kunnioittanut ay-liikettä tasavertaisena kumppanina työmarkkina-asioiden valmistelussa.

Kehysriihi oli pettymys ja sodanjulistus ay-liikkeelle

ILMOITUS

Lehtonen ennakoi sotkuisia oikeudenkäyntejä, jos hallituksen kehysriihessä linjaamat työelämän heikennykset toteutuvat.

– Kehysriihessä sovitut työehtojen ja irtisanomissuojan heikentäminen koskee yli puolen miljoonan ihmisten työsuhdeturvaa, hän muistuttaa.

Lehtosen mukaan myös työnantajat joutuvat tällä rajauksella eriarvoiseen asemaan.

– Ay-liikkeellä ei ole enää mitään syytä yrittää olla rakentava tämän hallituksen kanssa, koska se on rikkonut lähes kaiken mistä se kilpailukykysopimuksella sopi. Kehysriihi oli ties kuinka mones sodanjulistus työehtoja ja niitä puolustavaa ay-liikettä kohtaan.

Työnantajien politiikka koventunut

Lehtosen mukaan myös työnantajien politiikka on koventunut. Tavoitteena irtautuminen yleissitovista työehtosopimuksista ja työehtojen sopiminen työntekijäkohtaisesti.

– EK ja sen militanttisiipi Suomen Yrittäjät ovat ottaneet ammattiyhdistysliikkeeseen entistä ideologisemman asenteen tavoitteenaan ay-liikkeen aseman heikentämisen.