Jarmo Lintunen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajiston mukaan varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret ryhmäkoot.

Varhaiskasvatuslakiesityksessä esitetään lisättäväksi akateemisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien määrää suhteessa lastenhoitajiin.

Varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret ryhmäkoot. SuPerin edustajisto vaatii, että eduskunnan nyt käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain lakiesitystä muutetaan. Liitto haluaa vahvistaa lastenhoitajien ja lähihoitajien asemaa.

Lakiesityksen mukaan 9 000 lastenhoitajaa ollaan korvaamassa yliopistokoulutetuilla lastentarhanopettajilla.

SuPerin edustajiston mielestä varhaiskasvatus maassamme toimii tällä hetkellä pääasiassa hyvin.

– Varhaiskasvatuksen laatu ei parane yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia lisäämällä, vaan huolehtimalla siitä, että henkilöstöä on tarpeeksi lapsiryhmissä koko toiminta-ajan. Mikäli esitetyt muutokset henkilöstörakenteessa toteutuvat, johtaa se suurempiin lapsiryhmiin, toteaa Super tiedotteessaan

Muutoksen pelätään johtavan työvoimapulaan. Lastentarhanopettajien vakansseja joudutaan täyttämään määräaikaisilla sijaisilla. Yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia ei ole riittävästi. Nykyisillä koulutusmäärillä henkilöstörakenteen muutos kestää yli 20 vuotta.