Lehtikuva/Vilja Vehkaoja

Näin sote-ammattilaiset vastasivat

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt sosiaali- ja terveysjohtajien, järjestöjohtajien sekä sosiaalityöntekijöiden arvioita sote-uudistuksesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta.

Sote-johtajien enemmistön arvioiden mukaan uudistus epäonnistuu:

– eriarvoisuuden vähentämisessä (2017 47 prosenttia, tänä vuonna jo 56 prosenttia)

–sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäämisessä (2017 40 prosenttia, tänä vuonna jo 61 prosenttia)

–uudistuksen ei uskota selkiyttävän nykyistä palvelujen tuotantorakennetta (2017 54 prosenttia, tänä vuonna jo 66 prosenttia)

ILMOITUS

– uudistus ei onnistu kustannusten nousun hillitsemissä, (2017 57 prosenttia, tänä vuonna jo 77 prosenttia)

Sote-ammattilaiset suhtautuvat kaikkiaan varsin ristiriitaisin odotuksin sote-uudistukseen.

Sosiaali- ja terveysjohtajat, järjestöjohtajat sekä sosiaalityöntekijät arvioivat sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista aiempaa kriittisemmin. Arviot hallituksen asettamien sote-tavoitteiden toteutumisesta ovat heikentyneet merkittävästi.

Sote-johtajien enemmistö ei usko, että uudistus onnistuu vähentämään eriarvoisuutta tai sosiaalinen integraatio lisääntyy. Uudistuksen ei myöskään uskota selkiyttävän nykyistä palvelujen tuotantorakennetta. Myös usko sote-uudistuksen aikatauluun ja kustannusten hillintään horjuu. Lähes 60 prosenttia ennakoi, että lähipalveluiden turvaaminen onnistuu sote-uudistuksessa huonosti.

Näkemykset selviävät tämän vuoden 2018 Sosiaalibarometrin ennakkotuloksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu etenee maakunnissa, mutta samaan aikaan arviot ovakin tavoitteiden toteutumisesta heikentyneet.

Valmistelun etenemiseen uskotaan

Kaikkia sote-uudistusta kokonaisuudessaan huonona pitävien sosiaali- ja terveysjohtajien osuus on noussut 36 prosentista 45 prosenttiin viime vuoteen verrattuna.

Heikkouksien lisäksi uudistuksella nähdään kuitenkin myös vahvuuksia. Jotkin arviot ovat jopa parantuneet.

Viime vuonna oman maakunnan uudistuksen valmistelua piti riittävänä 63 prosenttia sote-johtajista, tällä hetkellä näin ajattelee jo kaksi kolmasosaa.

– Sote-johtajien usko uudistuksen valmistelun etenemiseen on vahvistunut. On tärkeää, että sote-johtajien näkemykset ovat mukana uudistuksen toimeenpanon valmistelussa, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Enemmistö sote-johtajista uskoo terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyden parantuvan uudistuksen myötä. Noin kaksi viidestä sosiaali- ja terveysjohtajasta uskoo uudistuksen vahvistavan terveyspalvelujen laatua perus- ja erityistasoilla.

Näin sote-ammattilaiset vastasivat

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt sosiaali- ja terveysjohtajien, järjestöjohtajien sekä sosiaalityöntekijöiden arvioita sote-uudistuksesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta.

Sote-johtajien enemmistön arvioiden mukaan uudistus epäonnistuu:

– eriarvoisuuden vähentämisessä (2017 47 prosenttia, tänä vuonna jo 56 prosenttia)

–sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäämisessä (2017 40 prosenttia, tänä vuonna jo 61 prosenttia)

–uudistuksen ei uskota selkiyttävän nykyistä palvelujen tuotantorakennetta (2017 54 prosenttia, tänä vuonna jo 66 prosenttia)

– uudistus ei onnistu kustannusten nousun hillitsemissä, (2017 57 prosenttia, tänä vuonna jo 77 prosenttia)