Lauri Hannus

Asbestisairaudet yleisimpiä

Työturvallisuuskeskuksen Marjo Uusi-Pantti kehottaa työpaikkoja ennen kaikkea ennakoimaan ja estämään altistumista ammattilaisen tuella. Jos altistumisesta seuraa ammattitauti, siitä harvoin paranee.

Noin viisi prosenttia vakuutusyhtiöiden korvaamista työtapaturmista johtuu altistuksista. Vakavaan altistumiseen tai työtapaturmaan joutuneista joka kolmas ei palaa työhön tapaturmaa seuraavan vuoden aikana. Arviolta 101 000 palkansaajalle sattui tapaturma työpaikalla vuonna 2016, kertovat Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot.

Vahvistetuista ammattitaudeista vähiten oli hengityselinallergioita, 14 prosenttia, ja eniten asbestisairauksia, 69 prosenttia.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään lauantaina, 28.4.

Altistuminen voi johtaa ammattitautiin.

Ihotaudit ovat siirtyneet yleisimmiksi ammattitaudeiksi tai ammattitautiepäilyiksi käy ilmi vuoden 2014 Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteristä.

ILMOITUS

Esimerkiksi kauneushoitoloiden työntekijät saattavat herkistyä kemikaaleille.

– Teholiimojen käyttöön on kiinnitetty viime aikoina huomiota. Kauneussalonkien kynnentekijät käyttävät hyvin pieniä määriä liimoja, mutta niihinkin työvaiheisiin pitää olla työpaikalla ohjeet, kehittämispäällikkö Marjo Uusi-Pantti Työturvallisuuskeskuksesta kertoo.

Kauneushoitoloissa käytettävät geelit ja liimojen akrylaatit saattavat aiheuttaa ihottumia ja hengitystieallergioita. Uusi-Pantin mukaan jotkut altistumiset ovat johtaneet jopa ammatinvaihtoon. Ihoaltistuminen voi herkistää myös muille aineille, jos altistumiskuorma on suuri.

Työturvallisuuskeskus on tehnyt kampaamoalalle ja muille erityisaloille omat ohjeistukset riskien arviointia varten.

Lisäksi Työterveyslaitos opastaa suojainten käyttöön.

Allergiat vahvistuvat vähitellen

Uusi-Pantin mukaan kemianteollisuus on työturvallisuuden suunnannäyttäjä.

– Siellä huolehditaan työturvallisuudesta hyvin. Altistumisiin on osattu varautua.

Muuten hänen mielestään altistumisriskejä tunnetaan aika huonosti. Allergiat sekä iho- ja hengitystieongelmat vahvistuvat vähitellen. Aluksi ei ehkä havaita, mistä ne johtuvat.

Esimerkiksi asbestialtistus voi tulla työntekijälle yllätyksenä, sillä se on voinut alkaa jo monia vuosia ja monia työpaikkoja aikaisemmin.

– Suurilla yrityksillä on paremmat resurssit, ja ne osaavat käyttää riskinarvioinnissa hyväksi esimerkiksi työterveyshuollon palveluita.

Suurimpana huolena Uusi-Pantti pitää pk-sektorin työpaikkoja.

– Pienissä yrityksissä ei aina osata ajatella, mitä kaikkia riskejä työssä voi olla. Pienissä yrityksissä on myös tehty konkursseja, kun työntekijä on joutunut työkyvyttömyyseläkkeelle.

Melu voi vammauttaa

Toiseksi eniten ammattitauteja aiheuttaa melu.

Melualtistuksesta kärsivästä ammattikunnasta Uusi-Pantti mainitsee esimerkkinä muusikot, vaikkei moni musiikkia meluksi kutsukaan. Esimerkiksi klassisen musiikin orkesteri voi harjoitella tuntikausia päivittäin. Illalla soitetaan konsertissa.

– Monet muusikot osaavat jo suojata kuulonsa. Tinnitus on heidän ammattitautinsa. Se voi johtaa jopa työkyvyttömyyteen, Uusi-Pantti kertoo.

Kaikkia työpaikkoja koskevat tarkat melumääräykset, joissa mainitaan desibelirajat, jolloin kuulonsuojaus on välttämätöntä.

Energiaa säästetään väärässä paikassa

Sisäilmaongelmille voi altistua kuka tahansa. Uusi-Pantti korostaa, että tunkkainen ilma ei ole sisäilmaongelma.

– Ongelmat ovat syntyneet muun muassa energiatehokkuuden kasvattamisesta. Kun virastorakennuksessa tai koulussa säästetään esimerkiksi ilmastoinnin aiheuttamasta sähkönkulutuksesta, kesäloman aikana kosteus ehtii kerääntymään ja aiheuttamaan ongelmia.

Asbestisairaudet yleisimpiä

Työturvallisuuskeskuksen Marjo Uusi-Pantti kehottaa työpaikkoja ennen kaikkea ennakoimaan ja estämään altistumista ammattilaisen tuella. Jos altistumisesta seuraa ammattitauti, siitä harvoin paranee.

Noin viisi prosenttia vakuutusyhtiöiden korvaamista työtapaturmista johtuu altistuksista. Vakavaan altistumiseen tai työtapaturmaan joutuneista joka kolmas ei palaa työhön tapaturmaa seuraavan vuoden aikana. Arviolta 101 000 palkansaajalle sattui tapaturma työpaikalla vuonna 2016, kertovat Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot.

Vahvistetuista ammattitaudeista vähiten oli hengityselinallergioita, 14 prosenttia, ja eniten asbestisairauksia, 69 prosenttia.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään lauantaina, 28.4.