Jussi Joentausta

Alviina Alametsä (vihr.), Dan Koivulaakso (vas.) ja Kauko Koskinen (kok.) vaativat valtuustoaloitteessaan Helsingiltä whistleblower-ohjeistusta .

Helsingin kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenet Alviina Alametsä (vihr.), Dan Koivulaakso (vas.) ja Kauko Koskinen (kok.) tekevät kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen mahdollisuudesta saattaa tietoon kaupungin hallinnossa mahdollisesti ilmeneviä väärinkäytöksiä ja, että sellaisista ilmoittavat saavat suojan.

Valtuutetut vaativat niin sanottua whistleblower-ohjeistusta eli määriteltyä suojaa henkilölle, joka puuttuu väärinkäytöksiin ja tekee niistä julkisia.

– On kaikkien helsinkiläisten etu, että vähennämme väärinkäytösten mahdollisuuden minimiin. Haluamme, että Helsinki kaikessa toiminnassaan edistää hyvää hallintoa ja avoimuutta, valtuutetut sanovat.

”Huolestuttavin oli tapaus, jossa hankinnan kyseenalaistanut työntekijä sai huomautuksen puuttumisestaan, vaikka jälkeenpäin asia oli poliisitutkinnassa.”

Alametsä, Koivulaakso ja Koskinen edellyttävät, että Helsinki ottaa kaupungin työntekijöille käyttöön raportointijärjestelmän väärinkäytösepäilyjen esiin nostamiseen. Järjestelmää voisi käyttää anonyymisti tai omalla nimellään.

– Aloitteen taustalla on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017, jossa on käynyt ilmi yksittäisiä väärinkäytöksiä esimerkiksi hankinnoissa. Huolestuttavin oli tapaus, jossa hankinnan kyseenalaistanut työntekijä sai huomautuksen puuttumisestaan, vaikka jälkeenpäin asia oli poliisitutkinnassa, aloitteen jättäjät sanovat.

Myös Euroopan komissio on vastikään kiinnittänyt huomiota väärinkäytöksistä ilmoittavien parempaan suojaan. Komissio julkaisi 23. huhtikuuta. direktiiviehdotuksen, jonka mukaan suurten yritysten ja valtio- sekä aluehallintojen yksiköiden on perustettava selkeät kanavat ja kolmiportainen ilmoittamisjärjestelmä väärinkäytösten ilmoittamiseksi. Direktiivin mukaan väärinkäytöksestä voisi kertoa organisaation sisällä, asiaankuuluvalle viranomaiselle tai julkisuuteen.