Lehtikuva/Roni Rekomaa

Työttömyys alkuvuodesta

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 264 100 työtöntä työnhakijaa.

Heistä oli yli 50-vuotiaita 102 200 eli lähes 40 prosenttia. Kuitenkin työttömänä oli 19 800 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 400 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 32 200.

Nuorten työttömien osuus oli reilu 12 prosenttia.

Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-maaliskuussa keskimäärin 69,0 prosenttia, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden työttömänä on ollut 82 900 ihmistä eli lähes kolmannes työnhakijoista.

Hallitus ei ole kyennyt purkamaan työttömyyden kovaa ydintä, sillä edelleenkin 82 900 ihmistä on ollut yli vuoden työttömänä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä on ollut lähes kolmannes työttömistä. Tuoreet työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työttömyysluvut kertovat, että maaliskuun lopussa oli yhteensä 264 100 työtöntä työnhakijaa.

Työttömiä työnhakijoita oli 53 100 ihmistä vähemmän työttömänä kuin vuotta aikaisemmin. Edelleenkin työttömyysaste on 8,8 prosenttia eli vajaan prosenttiyksikön matalampi.

Työttömistä suuri osa on ikääntymässä, sillä yli 50-vuotiaita on 102 200 eli lähes 40 prosenttia. Samaan aikaan nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien osuus oli ilahduttavasti vain vähän yli 12 prosenttia.

Hallitus heikentää nuorten työttömien työehtoja

Työmarkkinoilla ei ole syytä pistä työttömiä toisiaan vastaan. On kuitenkin kysyttävä, miksi hallitus sivuutti ikääntyvien työntekijöiden ja pitkäaikaistyöttömien suuren joukon? Hallitus tarttui kehysriihessä nuorten työttömien työllistämiseen, mikä sekin tapahtuu pätkätöillä.

Se päätti helpottaa kolme kuukautta työttömänä olleiden alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Alle 30-vuotiaiden työsuhteen määräaikaisuudelle ei tarvitse enää olla perustetta, mikäli tämä on ollut työttömänä kolme kuukautta.

TEMin tilaston mukaan nuoret kuitenkin työllistyvät muita nopeammin. Nuorista työttömistä 69 prosenttia työllistyi alle kolmessa kuukaudessa, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan alkuvuodesta.

Hallitus luo pysyvät pätkätyömarkkinat nuorille. Se voi olla myös koepallo, jolla heikennetään yksi askel työsuhdeturvaa. Ainakaan työttömyysluvut eivät tue sitä, että erityisesti nuorten työllistymistä pitäisi tukea pätkätöillä.

Mitä parempi koulutus, sitä helpompi työllistyä

Työllisyysaste on edennyt hallituksen asettaman 72 prosentin suuntaan. Se on reilun prosenttiyksikön korkeampi kuin viime vuonna ollen 70 prosenttia. Ongelma onkin, että kaikkien työllistymisaste ei ole edes näin hyvä.

Ylemmän ja alemman korkeakoulun suorittaneilla on huomattavasti korkeampi työllisyysaste kuin keskiasteen suorittaneilla.

Kaikkein heikoimmin työmarkkinoilla pärjäävät ilman perusasteen tutkintoa olevat työnhakijat. Valtaosa heistä on näitä viime aikoina kuuluisaksi tulleita nuoria 24–35-vuotiaita nuoria miehiä.

Työttömien köyhyysriski on yli kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna. Myös lapsettomuus on huomattavan korkea. Työelämästä ulkona oleva on muita todennäköisemmin köyhä, mikä rajoittaa myös haluja perheen perustamiseen.

Heikoiten koulutetuille kerääntyy myös erilaisia sairauksia. Vähiten koulutettujen miesten elinikä on keskimäärin reilusti kymmenen vuotta hyvinkoulutettuja lyhyempi.

Paine työttömiä kohtaan kasvaa

Hallitus ylpeilee sekä työpaikkojen syntymisen määrällä että työttömyyden laskulla. Tosiasiassa työllisyys on kovassa kasvussa, mutta työttömyys on silti laskenut melko vähän. Työpaikkoihin on tullut vuoden mittaan noin kymmeniätuhansia piilotyöttömiä työvoiman ulkopuolelta.

Nyt on myös pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, mikä kasaa monenlaisia paineita.

Työttömien aktivointi, vaikka ei olisi työkykyäkään enää, voimistuu. Työssäkäyntialuetta yritetään laajentaa koko maahan: vaatimukset, että on otettava mitä tahansa työtä mistä tahansa maasta, ovat voimistumassa.

Työttömyys alkuvuodesta

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 264 100 työtöntä työnhakijaa.

Heistä oli yli 50-vuotiaita 102 200 eli lähes 40 prosenttia. Kuitenkin työttömänä oli 19 800 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 400 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 32 200.

Nuorten työttömien osuus oli reilu 12 prosenttia.

Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-maaliskuussa keskimäärin 69,0 prosenttia, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden työttömänä on ollut 82 900 ihmistä eli lähes kolmannes työnhakijoista.