Wikmedia Commons / Paju, Finland

Keräyspuomit Vantaanjoessa ja Keravanjoessa auttavat selvittämään muovin matkaa Itämereen.

Pääkaupunkiseudun roskaseuranta on jatkoa viime kesänä Turussa tehdyille Aurajoen roskamittauksille. Seurannat ovat osa Itämerta ympäröivien maiden yhteistä BLASTIC-projektia, joka kartoittaa muoviroskien kulkureittejä mereen sekä kulkeutuvan roskan määrää ja laatua.

Tutkimusten mukaan selvästi suurin osa merten roskasta on peräisin maalla olevista lähteistä. Kaupunkien halki virtaavat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on asentanut kolme keräyspuomia. Vantaanjoessa ja Keravanjoessa on puomit jokien yhtymäkohdan yläpuolella Tuomarinkartanon ja Tapaninvainion kohdalla, kolmas puomi on Veräjämäen alueella, Maaherrantien joukkoliikennesillan kohdalla.

Suurin osa merten roskasta on peräisin maalla olevista lähteistä.

BLASTIC-hankkeen keskeinen tarkoitus on tuottaa kaupungeille ja kunnille ohjeita, joiden avulla roskaantumisen lähteitä voidaan selvittää ja roskaantumista vähentää. Yksi seurannan tavoitteista on myös kiinnittää suuren yleisön huomio merten roskaantumiseen.