world economic forum

Työelämän epätasa-arvoisuutta voi seurata kommunismin uusi nousu, uskoo Englannin pankin pääjohtaja.

Englannin pankin pääjohtaja Mark Carneyn mukaan teknologian kehittyminen voi johtaa paitsi massatyöttömyyteen ja palkkatason jumittamiseen, myös kommunismin uuteen nousuun.

Independentin siteeraama Carney kertoi näkemyksistään Kandan Growth Summit -tapahtumassa.

Työelämän dynamiikka kuin 150 vuotta sitten

Valtaosa ihmisistä ei usko, että heidän työnsä voidaan automatisoida. Toimitusjohtajista suurin osa ajattelee päinvastoin.

Jos ja kun yhä useampien töiden tekemisestä vastaava robotit ja miljoonat ihmiset jäävät työttömiksi, Marxin ja Engelsin ajatuksista voi tulla jälleen ajankohtaisia, Carney uskoo. Tekoälyn, big datan ja high-tech -koneiden kehittyminen johtaa epätasa-arvoon, jos korkeasti koulutetut ihmiset keräävät hyödyn kehityksestä ja muut luisuvat taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti sivuraiteille.

Carney muistutti puheessaan, että työläiset alkoivat hyötyä 1800-luvun loppupuolen teollisesta vallankumouksesta taloudellisesti vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen. Hän vertaa tekstiilitehtaiden nykyistä automatisaatiota entisiin höyryvoimalla toimineisiin koneisiin ja twitteriä sähköttämiseen. Aika on eri, mutta dynamiikka on sama kuin 150 vuotta sitten, kun Marx kirjoitti Kommunistisen manifestinsa.

ILMOITUS

Teollisen vallankumouksen aikana tuotanto kasvoi, mutta se ei näkynyt työläisten palkoissa vuosikymmeniin. Taloudellisen epätasa-arvon seurauksena sekä oikeistolainen että vasemmistolainen ääriajattelu saivat jalansijaa Euroopassa.

Carneyn mielestä vastaavanlainen kehitys toistui Euroopassa, kun palkkojen nousu pysähtyi finanssikriisin puhjettua.

Robotti voi korvata korkeasti koulutetunkin työntekijän

Myös osa korkeakoulutusta vaativista töistä on katoamassa, Carney varoittaa. Hänen mukaansa 90 prosenttia ihmisistä ei usko, että heidän työnsä voidaan automatisoida. Toimitusjohtajista sama osuus ajattelee päinvastoin.

Esimerkiksi lakifirmat käyttävät jo nyt tekoälyä setvimään asiakirjoja ja perehtymään todistusaineistoon eli tekemään töitä, jotka aiemmin kuuluivat aloitteleville juristeille. Kuljetusalan töitä uhkaavat viedä itsestään ohjautuvat autot.

Mark Carney kehottaa työntekijöitä valmistautumaan siihen, että tulevaisuuden työelämässä, kuten hoitotyössä ja vapaa-ajan ohjauksessa, tarvitaan erityisesti tunneälyä.