Sexpo korostaa, että kaikilla lapsilla on oikeus kehon koskemattomuuteen.

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpo muistuttaa Finlaysonia siitä, että kaikilla lapsilla on oikeus kehon koskemattomuuteen, myös pojilla.

Järjestö viittaa Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttilan alulle panemaan kansalaisaloitteeseen, joka kieltäisi tyttöjen sukuelinten silpomisen. Kurttila kertoi asiasta Suomen Kuvalehdessä.

Kansalaisaloite löytyy Finlaysonin sivuilta ja yhdistyy näin suoraan yrityksen markkinointiin. Finlaysonin kumppanina hankkeessa on kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision.

Kun puhutaan silpomisesta, puhutaan aina samalla ihmisistä.

Huhtikuun 2. päivä vireille pantu aloite on kerännyt tähän mennessä 5 728 kannatusilmoitusta. Aikaa kannatusilmoitusten keräämiseen on puoli vuotta ja jos 50 000 saadaan kokoon, kansalaisaloite voidaan luovuttaa eduskunnan käsittelyyn.

– Pojat eivät mahdu aloitteeseen, heitä ei lehtijutun mukaan voi verrata tyttöihin. Aloite asettaa lapset ja heidän kehojensa koskemattomuuden eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella, Sexpo arvioi keskiviikkona tiedotteessaan.

ILMOITUS

Arpeumia, ahtaumaa, amputaatiota

Sexpo työskentelee silpomisen haitoista kärsivien poikien ja miesten parissa. Silpomisesta pojille ja miehille seuraaviin haittoihin kuuluu muun muassa peniksen arpeutumista, tunnon menetyksiä ja virtsaputken ahtaumaa. Vakavia haittoja tai komplikaatioita aiheutuu pojille vuosittain. Pahimpia poikien sukuelinten silpomisen riskejä ovat peniksen amputaatio ja verenvuodosta johtuva kuolema.

Sexpon seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen kertoo, että aina, kun aihe nousee otsikoihin, hän saa asiakkailtaan viestiä.

– Monet asiakkaistani kokevat vähättelevän uutisoinnin loukkaavaksi ja ahdistavaksi. Kun puhutaan silpomisesta, puhutaan aina samalla ihmisistä, jotka ovat joutuneet sen kokemaan ja elävät nyt seurausten kanssa, hän sanoo.

Eräs asiakkaista kuvailee uutisointia seuraavasti:

”Mistä kumpuaa tämä loputon tarve vähätellä poikien kärsimystä? Olen ympärileikattuna miehenä saanut suurimman osan elämääni kärsiä tämän vähäpätöisenä pidetyn toimenpiteen elämää nakertavista seurauksista. Tuntuu järkyttävältä seurata sivusta sitä tiedon puutetta, joka tätä aihepiiriä ympäröi. Ymmärrystä ja empatiaa ei tunnu löytyvän. Mies jätetään yksin.”

Sexpo esittää 18 vuoden ikärajaa

Sexpo vaatii lainsäädäntöä, joka suojelee kaikkia lapsia tasa-arvoisesti sukuelinten silpomiselta.

Se esittää, että sukuelimiin kohdistuville kulttuurisista, uskonnollisista tai kosmeettisista syistä tehtäville leikkauksille säädetään 18 vuoden ikäraja sukupuolesta riippumatta. Painavista lääketieteellisistä syistä tehtäviä leikkauksia ikäraja ei koskisi. Aikuiset saisivat päättää sukuelintensä leikkauksista vapaasti itse.

Järjestö painottaa sitä, että lasten sukuelimiin kohdistuvat loukkaukset ovat yhtä tuomittavia sukupuolesta riippumatta. Se muistuttaa, että silpomisen haitat ovat yksilöllisiä, eikä yhtäkään lasta saa altistaa haitallisille ja riskialttiille toimenpiteille.

– Lasten oikeus kehon koskemattomuuteen ei ole sukupuolen mukaan arvotettavissa, Sexpo toteaa.

– Suomen Kuvalehden jutussa vähätellään suotta poikien kokemia haittoja ja riskejä. Tyttöjen sukuelinten silpominen on vakava ongelma, johon pitää puuttua tiukasti. Se ei kuitenkaan yhtään vähennä poikien kokemaa kärsimystä tai lievennä heidän kehoonsa puuttumisen loukkaavuutta. Tyttöjen sukuelinten silpomisesta on täysin mahdollista puhua ilman, että poikia samalla vähätellään.

Useat tahot, muiden muassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on nostanut esiin sekä miesten että naisten sukupuolielinten silpomisen kieltämisen lailla. Vasemmistoliitto hyväksyi vuonna 2010 puoluekokouksessa ohjelmaansa vaatimuksen lasten sukupuolielinten silpomisen kieltämisestä ilman sukupuolirajoitetta.

Myös iso joukko järjestöjä ajaa asiaa. Kuitenkin hankkeissa ja tiedotusaineistoissa painottuu vahvasti tyttöjen silpomisen vastainen työ.