Wikimedia Commons/Estormiz

Kansainvälisellä sopimuksella vedetään ensimmäistä kertaa rajat rahtialusten päästöille.

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO on päässyt sopimukseen rahtialuksia koskevista päästörajoituksista. Yli 170 maata sopi 13.huhtikuuta, että vuoteen 2050 mennessä ilmastopäästöjen määrä tulee laskemaan vähintään 50 prosenttia vuoden 2008 tasosta.

Laivat tuottavat nykyään noin parin, kolmen prosentin osuuden maailman kasvihuonekaasupäästöistä eli ne laskevat vuosittain ilmaan esimerkiksi hiilidioksidia ja metaania suunnilleen saman verran kuin Saksa.

IMO:n vuoden 2014 raportissa arvioitiin, että alusten päästöt voivat kasvaa vuoteen 2050 mennessä jopa 250 prosenttia. Laivojen päästöjä ei ole sisällytetty vuonna 2015 solmittuun Pariisin ilmastosopimukseen.

Suunnitelma on kaukana täydellisestä, mutta suunta on selvä.

Joka vuosi kymmenettuhannet raskasta polttoöljyä energialähteenään käyttävät rahtialukset kyntävät merta. Raskas polttoöljy tuottaa palaessaan paitsi kasvihuonekaasuja, myös terveydelle vaarallisia yhdisteitä, sillä ne sisältävät 1 800 kertaisen määrän rikkiä dieselöljyyn verrattuna.

Ei riittävä, mutta hyvä alku

ILMOITUS

Uusi sopimus keskittyy hiilipäästöihin. Sopimus käsittää muun muassa varustamoiden rohkaisemista energiatehokkaampien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön. Myös alusten kulkemia reittejä halutaan virtaviivaistaa.

Varustamojen edustajat kiittävät uutta sopimusta ja Science news -sivustolla kansainvälisen meriliikenteen asiantuntija James Corbett Delawaren yliopistosta kehuu sen siirtävän IMO:n nykyaikaan.

Corbett myös kehottaa järjestöä toimimaan maltillisesti ja antamaan laivateollisuudelle aikaa sopeutua uusiin teknologioihin, mutta pitämään myös huolta siitä, ettei sopeutuminen kestä liian kauan.

Ilmastoaktivistit olivat toivoneet tiukempaa säätelyä, mutta uutistoimisto Reutersin siteeraama Greenpeacen poliittinen neuvonantaja Veronica Frank toteaa, että vaikka suunnitelma on kaukana täydellisestä, niin suunta on selvä.

Myös muutamille valtioille sopimus on pettymys. Merenpinnan nousun uhkaamat saarivaltiot ovat vuosia vaatineet IMO:a nostamaan päästöleikkaukset 100 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Myös Euroopan unioni on ehdottanut nyt sovittuja suurempia päästöleikkauksia. EU:n mielestä 50 prosentin päästöleikkaukset ovat hyvä alku, mutta kuitenkin vain minimitaso.