Lauri Hannus

Näin kysyttiin lääkekustannuksista

Tutkimuksen teettivät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto.

Tutkimuksen toteutti Innolink keväällä 1918.

Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä.

Joka kymmenes on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi ja viidennes on tinkinyt ruoasta tai muista välttämättömistä menoista.

Pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen tutkimus osoittaa karun tosiasian, että kaikilla ei ole varaa lääkkeisiin ja osa joutuu joko lainaamaan rahaa, tinkimään ruoasta tai siirtämään lääkkeen hankintaa.

Neljän järjestön yhteisselvitys osoittaa, että 36 prosenttia tutkimuksen vastaajista kokee pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi.

ILMOITUS

– On kestämätöntä, että lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen, toteavat tutkimuksen teettäneet Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto.

Lääkkeiden hinta ongelma myös keskituloisille

Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Joka kymmenes vastaaja ilmoittaa jättäneensä lääkärin suositteleman lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi.

– Tulokset antavat viitteitä siitä, että isolle osalle heistä lääkekustannukset ovat todellinen ongelma, toteavat järjestöt tiedotteessaan.

Lääkkeiden hankinta ei ole ongelma vain kaikkein pienituloisimmille. Myös suhteellisen suuri osa keskituloisista kokee sairastamisen vaikuttavan talouteensa huomattavasti. Suurin taloudellinen rasite ovat lääkekustannukset.

Lääkeomavastuun jako neljään osaan

Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen, ja tänä vuonna se on 50 euroa. Korvauksia aletaan maksaa vasta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täynnä. Järjestöjen kyselyyn vastanneiden mukaan lääkkeiden vuosittaisen omavastuun jaksottaminen uudella tavalla helpottaisi tilannetta.

– Nykyinen korvausjärjestelmä asettaa etenkin pienituloiset pitkäaikaissairaat erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Lääkeomavastuun jaksottaminen on välttämätön askel pitkäaikaissairaiden taloudellisen tilanteen helpottamisessa, järjestöt huomauttavat.

Tutkimuksen vastaajista lähes 80 prosenttia kannatti omavastuun jaksottamista useampaan osaan. Eniten kannatettiin omavastuuosuuden jaksottamista neljään osaan.

Yhteinen maksukatto auttaisi

Järjestöt peräävät myös kaikille kuluille yhtenäistä maksukattoa. Tätä ei ole näkyvissä, jos perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) kaavailut toteutuvat.

Saarikko ilmoitti eilen järjestämässään taustatilaisuudessa, että maksukattoa ei ole tarkoitus yhdistää. Sen sijaan hammashoidon kuluja kaavaillaan maksukaton piiriin. Lääkkeillä ja kuljetuksilla säilyisivät erilliset maksukatto.

Näin kysyttiin lääkekustannuksista

Tutkimuksen teettivät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto.

Tutkimuksen toteutti Innolink keväällä 1918.

Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä.